Výsledky volieb v meste a obciach okresu Stropkov

<p>Mesto Stropkov (4334 zúčastnených voličov/53,57% účasť): SMER – SD
(2 343 hlasov/54,89%), KDH (511/11,97), SaS (221/5,17), SDKÚ – DS
(182/4,26), SNS (179/4,19), SSS – NM (89/2,08), 99% (64/1,49), ĽS-HZDS
(50/1,17), NaS – ns (38/0,89), KSS (37/0,86), Zmena zdola – DÚ (35/0,82),
Zelení (33/0,77), ĽSNS (33/0,77), MOST (30/0,70), NÁŠ KRAJ (23/0,53), SRÚS
(18/0,42), SF (14/0,32), SZ (12/0,28), SDĽ (9/0,21), Obyčajní ľudia
(8/0,18), PaS (7/0,16), SžS (5/0,11), SOSKA (3/0,07), SMK-MKP (1/0,02),
+1 HLAS 0.
Baňa (91/61,90): SMER – SD (42 hlasov, 46,66%), KDH (22/24,44), SaS
(4/4,44), SSS – NM (4/4,44), 99% (3/3,33), SDKÚ – DS (3/3,33) , SNS
(2/2,22), ĽS-HZDS (2/2,22), Zelení, SDĽ, PaS a SF (po 1/1,11).
Breznica (332/55,79): SMER – SD (196/59,93), SDKÚ – DS (37/11,31), KDH
(29/8,86), SaS (12/3,66), SSS – NM (8/2,44), ĽSNS (7/2,14), SNS (6/1,83),
99% (5/1,52), Zelení (3/0,91), SDĽ (3/0,91), KSS, Most-Híd, ĽS-HZDS,
Obyčajní ľudia (po 2/0,61), NÁŠ KRAJ, SZ, NaS-NS a SF (1/0,30).
Breznička (69/59,48): SMER – SD (49/72,05), KDH (4/5,88), SaS (3/4,41), SNS
(2/2,94), NÁŠ KRAJ, NaS – ns, KSS, 99%, SSS – NM, SžS (po 1/1,47).
Brusnica (167/64,47): SMER – SD (91/55,15), KDH (20/12,12), 99% (13/7,87),
SaS (6/3,63), KSS (6/3,63), SNS (4/2,42), SSS – NM (4/2,42), NaS – ns
(3/1,81), SDKÚ – DS (3/1,81), MOST (2/1,21), SžS (2/1,21), PaS (1/0,60),
NÁŠ KRAJ (1/0,60).
Bukovce (244/61,92):SMER – SD (187/77,91), KDH (10/4,16), SNS (10/4,16),
NÁŠ KRAJ, MOST, 99%, SDKÚ – DS (po 3/1,25), Zelení, SaS, KSS, ĽS-HZDS,
SSS – NM (po 2/0,83), SDĽ, SZ, ĽSNS, NaS – ns, SOS (1/0,41).
Bystrá (39/82,97): SMER – SD (23/62,16), SaS (4/10,81), KDH, SNS, KSS (po
2/5,40), SDĽ, 99%, SDKÚ-DS (po 1/2,70).
Bžany (75/53,57): SMER – SD (47/63,51), KDH, Náš kraj (po 5/6,75), 99%
(3/4,05), SNS, SaS, SDKÚ – DS (2/2,70), KSS, MOST – HÍD, ĽS-HZDS,
SSS – NM, SžS (po 1/1,35).
Duplín (206/52,15): SMER – SD (128/62,74), KDH (16/7,84), SDKÚ – DS
(15/7,35), KSS (8/3,92), SaS (7/3,43), 99%, SžS (po 5/2,45), ĽS-HZDS (3/1,47),
Zelení, Zmena zdola, DÚ (po 2/0,98), SNS, PaS, SMK, SSS – NM (po
1/0,49).
Gribov (109/68,12): SMER – SD (59/54,62), SNS (10/9,25), SaS (7/6,48),
SDKÚ – DS (6/5,55), NaS-ns (5/4,62), KDH (4/3,70), Zelení, KSS, 99% (po
2/1,85), SDĽ, PaS, NÁŠ KRAJ, ĽSNS, MOST, ĽS-HZDS, SOS, SSS – NM (po
1/0,92).
Havaj (195/60,74): SMER – SD (128/67,01), KDH (15/7,85), SNS (8/4,18), KSS
(7/3,66), SSS – NM (6/3,14), SaS, SDKÚ-DS (po 4/2,09), 99% (3/1,57),
ĽS-HZDS (2/1,04), Zelení, NaS – ns, MOST, SOSKA (po 1/0,52).
Chotča (251/58,23): SMER – SD (186/75,00), KDH (16/6,45), SSS – NM
(9/3,62), SNS (5/2,01), KSS (4/1,61), SDĽ, SaS, SZ, ĽSNS, NaS – ns, 99%,
ĽS-HZDS (po 2/0,80), Zelení, PaS, NÁŠ KRAJ, MOST, +1 HLAS, SDKÚ – DS
(po 1/0,40).
Jakušovce (32/65,30): SMER – SD (16/50,00), KSS (4/12,50), KDH, 99% (po
3/9,37), SNS, SaS, NÁŠ KRAJ, ĽSNS, SDKÚ – DS, SSS – NM (po 1/3,12).
Kolbovce (84/60,43): SMER – SD (57/68,67), KDH (4/4,81), SNS (3/3,61), SaS
(3/3,61), SRÚS (2/2,40), Zelení, NÁŠ KRAJ, NaS – ns, KSS, ĽS-HZDS,
+1 HLAS, SF (po 1/1,20).
Korunková (54/63,52): SMER – SD (34/62,96), KDH (6/11,11), SDKÚ – DS
(4/7,40), SaS, SSS – NM (po 2/3,70), SNS, NÁŠ KRAJ, NaS – ns, MOST,
ĽS-HZDS (po 1/1,85).
Kožuchovce (48/82,75): SMER – SD (36/75,00), ĽS-HZDS (4/8,33), KDH, NÁŠ
KRAJ, KSS, MOST, SDKÚ – DS (po 1/2,08).
Krišľovce (30/73,17): SMER – SD (13/43,33), ĽS-HZDS (4/13,33), SaS
(3/10,00), KDH (2/6,66), Zelení, SDĽ, SNS, Zmena zdola – DÚ, NaS – ns,
SDKÚ – DS, SMK-MKP (1/3,33).
Kručov (101/54,01): SMER – SD (67/67,00), KDH (9/9,00), NÁŠ KRAJ (5/5,00),
99% (5/5,00), SNS (3/3,00), SZ (3/3,00), SDĽ, SaS, NaS – ns, MOST,
SDKÚ – DS, SSS – NM (po 1/1,00).
Krušinec (104/53,06): SMER – SD (58/57,42), SDKÚ – DS (6/5,94), KDH
(5/4,95), SaS (5/4,95), SNS, ĽSNS, KSS, SSS – NM (po 4/3,96), SF (2/1,98),
SDĽ, NaS – ns, MOST, 99%, ĽS-HZDS (po 1/0,99).
Lomné (124/54,86): SMER – SD (65/53,27), KDH (19/15,57), SDKÚ – DS
(10/8,19), SNS (9/7,37), SaS (4/3,27), 99% (3/2,45), Zelení, NÁŠ KRAJ, MOST,
ĽS-HZDS (po 2/1,63), KSS, SžS (po 1/0,81).
Makovce (98/69,50): SMER – SD (67/69,79), SNS (4/4,16), 99% (4/4,16),
SSS – NM (4/4,16), SDĽ (3/3,12), KDH, SaS, NÁŠ KRAJ, KSS, ĽS-HZDS (po
2/2,08), SZ, ĽSNS, NaS – ns (po 1/1,04).
Malá Poľana (68/78,16): SMER – SD (38/57,57), KDH (10/15,15), ĽS-HZDS
(4/6,06), KSS (2/3,03), Zelení, SDĽ, SNS, SaS, NÁŠ KRAJ, SZ, 99%, SF, SžS
(po 1/1,51).
Miková (77/65,81): SMER – SD (44/60,27), SDKÚ – DS (10/13,69), KDH
(5/6,84), KSS (4/5,47), NÁŠ KRAJ (3/4,10), SaS (2/2,73), Zelení, MOST –
HÍD, 99%, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 1/1,36).
Miňovce (170/61,15): SMER – SD (100/59,17), SaS (14/8,28), KDH (11/6,50),
SDKÚ – DS (10/5,91), ĽS-HZDS (7/4,14), SNS (5/2,95), SSS – NM (3/1,77),
Zmena zdola – DÚ (2/1,18), KSS, 99% (po 2/1,18), SDĽ, PaS, SZ, ĽSNS,
NaS – ns, Obyčajní ľudia, SOSKA, SžS (1/0,59).
Mrázovce (54/63,52): SMER – SD (37/68,51), SNS (6/11,11), KDH, 99%,
SDKÚ – DS (po 2/3,70), SaS, SZ, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 1/1,85).
Nižná Olšava (178/56,68): SMER – SD (93/53,75), KDH (21/12,13), SNS
(18/10,40), MOST (5/2,89), SDKÚ – DS (4/2,31), SaS, 99% (po 3/1,73),
Zelení, NaS – ns, KSS, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 2/1,15), SDĽ, NÁŠ KRAJ,
Zmena zdola – DÚ, SF (po 1/0,57).
Oľšavka (113/57,65): SMER – SD (68/60,17), SNS (8/7,07), KDH (7/6,19), SaS
(5/4,42), KSS (5/4,42), SDKÚ – DS (5/4,42), SSS – NM (4/3,53), ĽS-HZDS
(2/1,76), SDĽ, SZ, NaS – ns, MOST, 99%, SžS (1/0,88).
Potoky (45/58,44): SMER – SD (30/66,66), KDH (3/6,66), SNS (3/6,66),
SDKÚ – DS (3/6,66), ĽS-HZDS (2/4,44), SaS, 99% (po 1/2,22).
Potôčky (42/77,77): SMER – SD (31/73,80), KDH (5/11,90), SaS (3/7,14),
NÁŠ KRAJ, KSS (po 1/2,38).
Soľník (38/74,50): SMER – SD (23/60,52), KDH (5/13,15), SDKÚ – DS
(2/5,26), SaS, KSS, MOST, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 1/2,63).
Staškovce (130/67,70): SMER – SD (73/57,03), KDH (12/9,37), NÁŠ KRAJ
(8/6,25), SaS (7/5,46), KSS (5/3,90), SNS (3/2,34), SSS – NM (3/2,34), MOST,
ĽS-HZDS, SDKÚ – DS (po 2/1,56), Zelení, SDĽ, Zmena zdola – DÚ,
NaS – ns, 99%, SMK (po 1/0,78).
Šandal (160/61,30): SMER – SD (89/55,97), KDH (29/18,23), SNS (9/5,66), 99%
(7/4,40), SaS (6/3,77), SSS – NM (3/1,88), SDĽ, NÁŠ KRAJ, ĽSNS, KSS,
MOST, SDKÚ – DS (1/0,62).
Tisinec (167/54,75): SMER – SD (104/63,03), SaS (12/7,27), KDH (10/6,06), SNS
(8/4,84), Zelení (6/3,63), SSS – NM (4/2,42), ĽS-HZDS (3/1,81), SDKÚ –
DS (3/1,81), NÁŠ KRAJ, ĽSNS, 99% (po 2/1,21), Zmena zdola – DÚ, NaS –
ns, SžS (po 1/0,60).
Tokajík (72/64,86): SMER-SD (52/73,23), SDKÚ-DS (4/5,63), KDH, SNS (3/4,22),
SaS, ĽSNS, ĽS-HZDS, SSS-NM (2/2,81), KSS (1/1,40).
Turany nad Ondavou (205/61,56): SMER-SD (103/50,49), KDH (36/17,64), SDKÚ-DS
(9/4,41), SNS (8/3,92), SaS, 99% (5/2,45), Obyčajní ľudia (4/1,96), Zelení,
KSS, ĽS-HZDS (3/1,47), SDĽ, PaS, NÁŠ KRAJ, SZ, ĽSNS, Zmena zdola-DÚ,
NaS-ns, SSS-NM (1/0,49).
Varechovce (103/66,45): SMER-SD (64/64,64), SNS (8/8,08), KDH, 99% (5/5,05),
SaS, ĽSNS, SDKÚ-DS (2/2,02), Zelení, NÁŠ KRAJ, MOST-HÍD, ĽS-HZDS, SF,
SSS-NM (1/1,01).
Veľkrop (114/63,33): SMER-SD (75/68,18), KDH (6/5,45), SF (5/4,54), Zelení,
ĽS-HZDS (3/2,72), NÁŠ KRAJ, SZ, 99%, SžS (2/1,81), SNS, SaS, Zmena
zdola-DÚ, NaS-ns, KSS, SRÚS, MOST-HÍD, SSS-NM (1/0,90).
Vislava (120/64,51): SMER-SD (96/82,05), SNS, SaS, KSS (3/2,56), KDH (2/1,70),
Zelení (1/0,85), SDĽ, ĽSNS, MOST-HÍD, ĽS-HZDS, Obyčajní ľudia, SDKÚ-DS
(1/0,85).
Vladiča (35/56,45): SMER-SD (15/44,11), SNS (6/17,64), KDH (4/11,76), SDKÚ-DS
(3/8,82), SDĽ, SaS, KSS, 99%, SSS-NM (1/2,94).
Vojtovce (62/62,62): SMER – SD (45/73,77), SNS (4/6,55), KSS, SSS – NM (po
2/3,27), KDH, SaS, NÁŠ KRAJ, SZ, 99% (po 1/1,63).
Vyškovce (82/67,21): SMER – SD (49/61,25), 99% (5/6,25), SNS, ĽS-HZDS (po
4/5,00), NÁŠ KRAJ, Zmena zdola – DÚ (po 3/3,75), KDH, SDKÚ – DS (po
2/2,50), SDĽ, SaS, PaS, NaS – ns, KSS (po 1/1,25).
Vyšná Olšava (304/64,00): SMER – SD (218/71,94), KDH (31/10,23),
SDKÚ – DS (8/2,64), KSS (6/1,98), SNS (5/1,65), Zmena zdola – DÚ
(4/1,32), 99% (4/1,32), ĽSNS, NaS – ns (po 3/0,99), SaS, SZ, MOST, SSS –
NM (po 2/0,66), SDĽ, NÁŠ KRAJ, ĽS-HZDS, SžS (po 1/0,33).
Vyšný Hrabovec (102/69,86): SMER – SD (64/62,74), SNS (8/7,84), KDH
(7/6,86), KSS (6/5,88), SaS (3/2,94), ĽSNS, SDKÚ – DS, SSS-NM (po 2/1,96),
SDĽ, NÁŠ KRAJ, 99%, ĽS-HZDS, SF (po 1/0,98).

Poznámka: V oficiálnej volebnej štatistike zverejnenej
na stránke Štatistického úradu SR neboli v čase uzávierky k dispozícii
výsledky podľa jednotlivých okrskov pre stranu Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter