Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsledky volieb v meste a obciach okresu Stropkov

<p>Mesto Stropkov (4334 zúčastnených voličov/53,57% účasť): SMER – SD
(2 343 hlasov/54,89%), KDH (511/11,97), SaS (221/5,17), SDKÚ – DS
(182/4,26), SNS (179/4,19), SSS – NM (89/2,08), 99% (64/1,49), ĽS-HZDS
(50/1,17), NaS – ns (38/0,89), KSS (37/0,86), Zmena zdola – DÚ (35/0,82),
Zelení (33/0,77), ĽSNS (33/0,77), MOST (30/0,70), NÁŠ KRAJ (23/0,53), SRÚS
(18/0,42), SF (14/0,32), SZ (12/0,28), SDĽ (9/0,21), Obyčajní ľudia
(8/0,18), PaS (7/0,16), SžS (5/0,11), SOSKA (3/0,07), SMK-MKP (1/0,02),
+1 HLAS 0.
Baňa (91/61,90): SMER – SD (42 hlasov, 46,66%), KDH (22/24,44), SaS
(4/4,44), SSS – NM (4/4,44), 99% (3/3,33), SDKÚ – DS (3/3,33) , SNS
(2/2,22), ĽS-HZDS (2/2,22), Zelení, SDĽ, PaS a SF (po 1/1,11).
Breznica (332/55,79): SMER – SD (196/59,93), SDKÚ – DS (37/11,31), KDH
(29/8,86), SaS (12/3,66), SSS – NM (8/2,44), ĽSNS (7/2,14), SNS (6/1,83),
99% (5/1,52), Zelení (3/0,91), SDĽ (3/0,91), KSS, Most-Híd, ĽS-HZDS,
Obyčajní ľudia (po 2/0,61), NÁŠ KRAJ, SZ, NaS-NS a SF (1/0,30).
Breznička (69/59,48): SMER – SD (49/72,05), KDH (4/5,88), SaS (3/4,41), SNS
(2/2,94), NÁŠ KRAJ, NaS – ns, KSS, 99%, SSS – NM, SžS (po 1/1,47).
Brusnica (167/64,47): SMER – SD (91/55,15), KDH (20/12,12), 99% (13/7,87),
SaS (6/3,63), KSS (6/3,63), SNS (4/2,42), SSS – NM (4/2,42), NaS – ns
(3/1,81), SDKÚ – DS (3/1,81), MOST (2/1,21), SžS (2/1,21), PaS (1/0,60),
NÁŠ KRAJ (1/0,60).
Bukovce (244/61,92):SMER – SD (187/77,91), KDH (10/4,16), SNS (10/4,16),
NÁŠ KRAJ, MOST, 99%, SDKÚ – DS (po 3/1,25), Zelení, SaS, KSS, ĽS-HZDS,
SSS – NM (po 2/0,83), SDĽ, SZ, ĽSNS, NaS – ns, SOS (1/0,41).
Bystrá (39/82,97): SMER – SD (23/62,16), SaS (4/10,81), KDH, SNS, KSS (po
2/5,40), SDĽ, 99%, SDKÚ-DS (po 1/2,70).
Bžany (75/53,57): SMER – SD (47/63,51), KDH, Náš kraj (po 5/6,75), 99%
(3/4,05), SNS, SaS, SDKÚ – DS (2/2,70), KSS, MOST – HÍD, ĽS-HZDS,
SSS – NM, SžS (po 1/1,35).
Duplín (206/52,15): SMER – SD (128/62,74), KDH (16/7,84), SDKÚ – DS
(15/7,35), KSS (8/3,92), SaS (7/3,43), 99%, SžS (po 5/2,45), ĽS-HZDS (3/1,47),
Zelení, Zmena zdola, DÚ (po 2/0,98), SNS, PaS, SMK, SSS – NM (po
1/0,49).
Gribov (109/68,12): SMER – SD (59/54,62), SNS (10/9,25), SaS (7/6,48),
SDKÚ – DS (6/5,55), NaS-ns (5/4,62), KDH (4/3,70), Zelení, KSS, 99% (po
2/1,85), SDĽ, PaS, NÁŠ KRAJ, ĽSNS, MOST, ĽS-HZDS, SOS, SSS – NM (po
1/0,92).
Havaj (195/60,74): SMER – SD (128/67,01), KDH (15/7,85), SNS (8/4,18), KSS
(7/3,66), SSS – NM (6/3,14), SaS, SDKÚ-DS (po 4/2,09), 99% (3/1,57),
ĽS-HZDS (2/1,04), Zelení, NaS – ns, MOST, SOSKA (po 1/0,52).
Chotča (251/58,23): SMER – SD (186/75,00), KDH (16/6,45), SSS – NM
(9/3,62), SNS (5/2,01), KSS (4/1,61), SDĽ, SaS, SZ, ĽSNS, NaS – ns, 99%,
ĽS-HZDS (po 2/0,80), Zelení, PaS, NÁŠ KRAJ, MOST, +1 HLAS, SDKÚ – DS
(po 1/0,40).
Jakušovce (32/65,30): SMER – SD (16/50,00), KSS (4/12,50), KDH, 99% (po
3/9,37), SNS, SaS, NÁŠ KRAJ, ĽSNS, SDKÚ – DS, SSS – NM (po 1/3,12).
Kolbovce (84/60,43): SMER – SD (57/68,67), KDH (4/4,81), SNS (3/3,61), SaS
(3/3,61), SRÚS (2/2,40), Zelení, NÁŠ KRAJ, NaS – ns, KSS, ĽS-HZDS,
+1 HLAS, SF (po 1/1,20).
Korunková (54/63,52): SMER – SD (34/62,96), KDH (6/11,11), SDKÚ – DS
(4/7,40), SaS, SSS – NM (po 2/3,70), SNS, NÁŠ KRAJ, NaS – ns, MOST,
ĽS-HZDS (po 1/1,85).
Kožuchovce (48/82,75): SMER – SD (36/75,00), ĽS-HZDS (4/8,33), KDH, NÁŠ
KRAJ, KSS, MOST, SDKÚ – DS (po 1/2,08).
Krišľovce (30/73,17): SMER – SD (13/43,33), ĽS-HZDS (4/13,33), SaS
(3/10,00), KDH (2/6,66), Zelení, SDĽ, SNS, Zmena zdola – DÚ, NaS – ns,
SDKÚ – DS, SMK-MKP (1/3,33).
Kručov (101/54,01): SMER – SD (67/67,00), KDH (9/9,00), NÁŠ KRAJ (5/5,00),
99% (5/5,00), SNS (3/3,00), SZ (3/3,00), SDĽ, SaS, NaS – ns, MOST,
SDKÚ – DS, SSS – NM (po 1/1,00).
Krušinec (104/53,06): SMER – SD (58/57,42), SDKÚ – DS (6/5,94), KDH
(5/4,95), SaS (5/4,95), SNS, ĽSNS, KSS, SSS – NM (po 4/3,96), SF (2/1,98),
SDĽ, NaS – ns, MOST, 99%, ĽS-HZDS (po 1/0,99).
Lomné (124/54,86): SMER – SD (65/53,27), KDH (19/15,57), SDKÚ – DS
(10/8,19), SNS (9/7,37), SaS (4/3,27), 99% (3/2,45), Zelení, NÁŠ KRAJ, MOST,
ĽS-HZDS (po 2/1,63), KSS, SžS (po 1/0,81).
Makovce (98/69,50): SMER – SD (67/69,79), SNS (4/4,16), 99% (4/4,16),
SSS – NM (4/4,16), SDĽ (3/3,12), KDH, SaS, NÁŠ KRAJ, KSS, ĽS-HZDS (po
2/2,08), SZ, ĽSNS, NaS – ns (po 1/1,04).
Malá Poľana (68/78,16): SMER – SD (38/57,57), KDH (10/15,15), ĽS-HZDS
(4/6,06), KSS (2/3,03), Zelení, SDĽ, SNS, SaS, NÁŠ KRAJ, SZ, 99%, SF, SžS
(po 1/1,51).
Miková (77/65,81): SMER – SD (44/60,27), SDKÚ – DS (10/13,69), KDH
(5/6,84), KSS (4/5,47), NÁŠ KRAJ (3/4,10), SaS (2/2,73), Zelení, MOST –
HÍD, 99%, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 1/1,36).
Miňovce (170/61,15): SMER – SD (100/59,17), SaS (14/8,28), KDH (11/6,50),
SDKÚ – DS (10/5,91), ĽS-HZDS (7/4,14), SNS (5/2,95), SSS – NM (3/1,77),
Zmena zdola – DÚ (2/1,18), KSS, 99% (po 2/1,18), SDĽ, PaS, SZ, ĽSNS,
NaS – ns, Obyčajní ľudia, SOSKA, SžS (1/0,59).
Mrázovce (54/63,52): SMER – SD (37/68,51), SNS (6/11,11), KDH, 99%,
SDKÚ – DS (po 2/3,70), SaS, SZ, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 1/1,85).
Nižná Olšava (178/56,68): SMER – SD (93/53,75), KDH (21/12,13), SNS
(18/10,40), MOST (5/2,89), SDKÚ – DS (4/2,31), SaS, 99% (po 3/1,73),
Zelení, NaS – ns, KSS, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 2/1,15), SDĽ, NÁŠ KRAJ,
Zmena zdola – DÚ, SF (po 1/0,57).
Oľšavka (113/57,65): SMER – SD (68/60,17), SNS (8/7,07), KDH (7/6,19), SaS
(5/4,42), KSS (5/4,42), SDKÚ – DS (5/4,42), SSS – NM (4/3,53), ĽS-HZDS
(2/1,76), SDĽ, SZ, NaS – ns, MOST, 99%, SžS (1/0,88).
Potoky (45/58,44): SMER – SD (30/66,66), KDH (3/6,66), SNS (3/6,66),
SDKÚ – DS (3/6,66), ĽS-HZDS (2/4,44), SaS, 99% (po 1/2,22).
Potôčky (42/77,77): SMER – SD (31/73,80), KDH (5/11,90), SaS (3/7,14),
NÁŠ KRAJ, KSS (po 1/2,38).
Soľník (38/74,50): SMER – SD (23/60,52), KDH (5/13,15), SDKÚ – DS
(2/5,26), SaS, KSS, MOST, ĽS-HZDS, SSS – NM (po 1/2,63).
Staškovce (130/67,70): SMER – SD (73/57,03), KDH (12/9,37), NÁŠ KRAJ
(8/6,25), SaS (7/5,46), KSS (5/3,90), SNS (3/2,34), SSS – NM (3/2,34), MOST,
ĽS-HZDS, SDKÚ – DS (po 2/1,56), Zelení, SDĽ, Zmena zdola – DÚ,
NaS – ns, 99%, SMK (po 1/0,78).
Šandal (160/61,30): SMER – SD (89/55,97), KDH (29/18,23), SNS (9/5,66), 99%
(7/4,40), SaS (6/3,77), SSS – NM (3/1,88), SDĽ, NÁŠ KRAJ, ĽSNS, KSS,
MOST, SDKÚ – DS (1/0,62).
Tisinec (167/54,75): SMER – SD (104/63,03), SaS (12/7,27), KDH (10/6,06), SNS
(8/4,84), Zelení (6/3,63), SSS – NM (4/2,42), ĽS-HZDS (3/1,81), SDKÚ –
DS (3/1,81), NÁŠ KRAJ, ĽSNS, 99% (po 2/1,21), Zmena zdola – DÚ, NaS –
ns, SžS (po 1/0,60).
Tokajík (72/64,86): SMER-SD (52/73,23), SDKÚ-DS (4/5,63), KDH, SNS (3/4,22),
SaS, ĽSNS, ĽS-HZDS, SSS-NM (2/2,81), KSS (1/1,40).
Turany nad Ondavou (205/61,56): SMER-SD (103/50,49), KDH (36/17,64), SDKÚ-DS
(9/4,41), SNS (8/3,92), SaS, 99% (5/2,45), Obyčajní ľudia (4/1,96), Zelení,
KSS, ĽS-HZDS (3/1,47), SDĽ, PaS, NÁŠ KRAJ, SZ, ĽSNS, Zmena zdola-DÚ,
NaS-ns, SSS-NM (1/0,49).
Varechovce (103/66,45): SMER-SD (64/64,64), SNS (8/8,08), KDH, 99% (5/5,05),
SaS, ĽSNS, SDKÚ-DS (2/2,02), Zelení, NÁŠ KRAJ, MOST-HÍD, ĽS-HZDS, SF,
SSS-NM (1/1,01).
Veľkrop (114/63,33): SMER-SD (75/68,18), KDH (6/5,45), SF (5/4,54), Zelení,
ĽS-HZDS (3/2,72), NÁŠ KRAJ, SZ, 99%, SžS (2/1,81), SNS, SaS, Zmena
zdola-DÚ, NaS-ns, KSS, SRÚS, MOST-HÍD, SSS-NM (1/0,90).
Vislava (120/64,51): SMER-SD (96/82,05), SNS, SaS, KSS (3/2,56), KDH (2/1,70),
Zelení (1/0,85), SDĽ, ĽSNS, MOST-HÍD, ĽS-HZDS, Obyčajní ľudia, SDKÚ-DS
(1/0,85).
Vladiča (35/56,45): SMER-SD (15/44,11), SNS (6/17,64), KDH (4/11,76), SDKÚ-DS
(3/8,82), SDĽ, SaS, KSS, 99%, SSS-NM (1/2,94).
Vojtovce (62/62,62): SMER – SD (45/73,77), SNS (4/6,55), KSS, SSS – NM (po
2/3,27), KDH, SaS, NÁŠ KRAJ, SZ, 99% (po 1/1,63).
Vyškovce (82/67,21): SMER – SD (49/61,25), 99% (5/6,25), SNS, ĽS-HZDS (po
4/5,00), NÁŠ KRAJ, Zmena zdola – DÚ (po 3/3,75), KDH, SDKÚ – DS (po
2/2,50), SDĽ, SaS, PaS, NaS – ns, KSS (po 1/1,25).
Vyšná Olšava (304/64,00): SMER – SD (218/71,94), KDH (31/10,23),
SDKÚ – DS (8/2,64), KSS (6/1,98), SNS (5/1,65), Zmena zdola – DÚ
(4/1,32), 99% (4/1,32), ĽSNS, NaS – ns (po 3/0,99), SaS, SZ, MOST, SSS –
NM (po 2/0,66), SDĽ, NÁŠ KRAJ, ĽS-HZDS, SžS (po 1/0,33).
Vyšný Hrabovec (102/69,86): SMER – SD (64/62,74), SNS (8/7,84), KDH
(7/6,86), KSS (6/5,88), SaS (3/2,94), ĽSNS, SDKÚ – DS, SSS-NM (po 2/1,96),
SDĽ, NÁŠ KRAJ, 99%, ĽS-HZDS, SF (po 1/0,98).

Poznámka: V oficiálnej volebnej štatistike zverejnenej
na stránke Štatistického úradu SR neboli v čase uzávierky k dispozícii
výsledky podľa jednotlivých okrskov pre stranu Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter