Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva PSK v jednotlivých obciach okresu Stropkov

Baňa (152 oprávnených voličov/52 počet voličov, ktorým boli
vydané obálky):
V. Babjarčik 3, Z. Beriková 6, M. Bzdil 18, M.
Ďurica 4, M. Friga 2, P. Kačic 26, J. Kriško 2, P. Obrimčák 11, J.
Prokopovič 2, J. Šimko 5, P. Veselý 5,
Breznica (590/193): V. Babjarčik19, Z. Beriková 6, M. Bzdil
31, I. Cinová 8, D. Čura 15, M. Ďurica 11, M. Friga 4, I. Hamarčák 7, M.
Homza 4, M. Hurný 10, P. Kačic 43, J. Kriško 4, P. Obrimčák 36, J.
Prokopovič 65, P. Revický 47, P. Šafranko 5, J. Šimko 28, E. Tökölyová 2,
P. Veselý 3.
Breznička (105/26): V. Babjarčik 4, M. Bzdil 16, I.Cinová 2,
I. Hamarčák 3, P. Kačic 2, J. Kriško 1, J. Prokopovič 5, P. Revický 1, P.
Šafranko 2, J. Šimko 3, E. Tökölyová 1, P. Veselý 3.
Brusnica (269/114): V. Babjarčik 4, Z. Beriková 2, M. Bzdil
33, I. Cinová 6, D. Čura 1, M. Ďurica 4, M. Friga 2, I. Hamarčák 5, M.
Hurný 3, P. Kačic 11, J. Kriško 13, P. Obrimčák 5, J. Prokopovič 54, P.
Revický 16, P. Šafranko 17, J. Šimko 15, E. Tökölyová 11, P. Veselý 3.
Bukovce (414/181): V. Babjarčik 24, M. Bzdil 69, I. Cinová 4,
M. Ďurica 2, M. Friga 9, I. Hamarčák 39, M. Homza 5, P. Kačic 18, J. Kriško
3, P. Obrimčák 79, J. Prokopovič 12, P. Revický 3, J. Šimko 23, E.
Tökölyová 3, P. Veselý 1.
Bystrá (26/15): Z. Beriková 1, M. Bzdil 2, P. Kačic 8, P.
Obrimčák 12, J. Prokopovič 1, P. Šafranko 2, J. Šimko 1.
Bžany (127/43): Z. Beriková 1, M. Bzdil 5, M. Ďurica 2, I.
Hamarčák 2, M. Hurný 2, P. Kačic 28, J. Kriško 2, P. Obrimčák 20, P.
Šafranko 1, J. Šimko 3.
Chotča (444/120): V. Babjarčik 6, Z. Beriková 8, M. Bzdil
46, I. Cinová 1, D. Čura 4, M. Ďurica 8, M. Friga 2, I. Hamarčák 21, M.
Homza 2, M. Hurný 4, P. Kačic 17, J. Kriško 14, P. Obrimčák 34, J.
Prokopovič 18, P. Šafranko 2, J. Šimko 14, E. Tökölyová 7, P. Veselý
1.
Duplín (379/130): V. Babjarčik 18, Z. Beriková 1, M. Bzdil
23, D. Čura 4, M. Friga 2, I. Hamarčák 7, M. Hurný 1, P. Kačic 17, J.
Kriško 42, P. Obrimčák 14, J. Prokopovič 57, P. Revický 2, J. Šimko 13, E.
Tökölyová 2, P. Veselý 1.
Gribov (156/87): V. Babjarčik 16, Z. Beriková 1, M. Bzdil 28,
D. Čura 5, M. Ďurica 16, M. Friga 2, I. Hamarčák 9, M. Hurný 1, P. Kačic
15, J. Kriško 3, P. Obrimčák 42, J. Prokopovič 6, P. Revický 3, P.
Šafranko 4, J. Šimko 6, E. Tökölyová 2, P. Veselý 2.
Havaj (322/93): V. Babjarčik 1, Z. Beriková 1, M. Bzdil 29,
I. Cinová 2, D. Čura 2, M. Ďurica 3, M. Friga 4, I. Hamarčák 12, M. Homza
6, M. Hurný 1, P. Kačic 13, J. Kriško 11, P. Obrimčák 32, J. Prokopovič
11, P. Revický 2, J. Šimko 5, E. Tökölyová 4, P. Veselý 3.
Jakušovce (47/27): Z. Beriková 4, M. Bzdil 1, M. Friga 5, P.
Kačic 1, J. Kriško 2, P. Obrimčák 2, J. Prokopovič 25, J. Šimko 5.
Kolbovce (124/47): V. Babjarčik 13, M. Bzdil 15, D. Čura 3,
M. Ďurica 3, I. Hamarčák 1, P. Kačic 14, J. Kriško 2, P. Obrimčák 14, J.
Prokopovič 3, P. Šafranko 1.
Korunková (76/30): M. Bzdil 4, D. Čura 1, M. Ďurica 1, M.
Hurný 1, P. Kačic 2, J. Prokopovič 22, P. Revický 3, J. Šimko 13.
Kožuchovce (57/25): V. Babjarčik 5, Z. Beriková 1, M. Bzdil
10, D. Čura 2, M. Ďurica 3, M. Friga 1, I. Hamarčák 1, P. Kačic 7, P.
Obrimčák 12, E. Tökölyová 1.
Krišľovce (27/16): V. Babjarčik 1, M. Bzdil 6, M. Ďurica 1,
M. Friga 1, P. Kačic 9, J. Kriško 1, P. Obrimčák 1, J. Prokopovič 9.
Kručov (181/43): V. Babjarčik 2, Z. Beriková 2, M. Bzdil 5,
M. Ďurica 2, M. Friga 1, I. Hamarčák 5, M. Hurný 1, P. Kačic 10, P.
Obrimčák 23, J. Prokopovič 7, P. Revický 7, P. Šafranko 4, J. Šimko 5, E.
Tökölyová 1.
Krušinec (198/52): V. Babjarčik 5, Z. Beriková 1, M. Bzdil
11, I. Cinová 1, M. Ďurica 6, I. Hamarčák 8, M. Hurný 3, P. Kačic 8, J.
Kriško 2, P. Obrimčák 11, J. Prokopovič 19, P. Revický 1, P. Šafranko 1,
J. Šimko 10, E. Tökölyová 3, P. Veselý 1.
Lomné (221/77): V. Babjarčik 6, M. Bzdil 11, D. Čura 2, M.
Ďurica 3, M. Friga 4, I. Hamarčák 6, M. Homza 3, M. Hurný 2, P. Kačic 32,
J. Kriško, P. Obrimčák 48, J. Prokopovič 11, P. Revický 1, P. Šafranko 1,
J. Šimko 10, P. Veselý 1.
Makovce (137/42): V. Babjarčik 13, Z. Beriková 2, M. Bzdil 8,
I. Cinová 3, D. Čura 2, M. Ďurica 2, I. Hamarčák 1, M. Homza 5, M. Hurný
1, J. Kriško 1, P. Obrimčák 22, J. Prokopovič 1, P. Šafranko 1, E.
Tökölyová 2, P. Veselý 1.
Malá Poľana (87/56): V. Babjarčik 4, M. Bzdil 2, I. Cinová
1, D. Čura 1, M. Ďurica 1, M. Friga 2, I. Hamarčák 1, M. Hurný 3, P. Kačic
28, J. Kriško 2, P. Obrimčák 40, J. Prokopovič 7, P. Revický 2, J. Šimko
5.
Miková (111/46): V. Babjarčik 3, M. Bzdil 16, D. Čura 1, M.
Ďurica 1, M. Friga 1, I. Hamarčák 1, M. Homza 6, M. Hurný 2, P. Kačic 17,
J. Kriško 9, P. Obrimčák 21, J. Prokopovič 3, P. Šafranko 2, J. Šimko 2,
P. V. 1.
Miňovce (277/90): V. Babjarčik 12, M. Bzdil 15, D. Čura 4,
M. Ďurica 2, M. Friga 7, I. Hamarčák 10, M. Hurný 4, P. Kačic 40, P.
Obrimčák 42, J. Prokopovič 27, P. Revický 1, P. Šafranko 1, J. Šimko 4, E.
Tökölyová 1.
Mrázovce (78/16): V. Babjarčik 1, Z. Beriková 2, M. Bzdil 6,
D. Čura 3, M. Friga 2, P. Kačic 2, P. Obrimčák 2, P. Revický 1, J. Šimko
1.
Nižná Olšava (324/117): V. Babjarčik 4, M. Bzdil 23, I.
Cinová 1, D. Čura 11, M. Ďurica 7, M. Friga 1, I. Hamarčák 6, M. Homza 1,
M. Hurný 10, P. Kačic 25, J. Kriško 2, P. Obrimčák 77, J. Prokopovič 35,
P. Revický 2, P. Šafranko 1, J. Šimko 15, E. Tökölyová 5, P. Veselý 1.
Oľšavka (193/41): V. Babjarčik 9, M. Bzdil 6, M. Ďurica 1,
I. Hamarčák 9, M. Homza 2, M. Hurný 3, P. Kačic 9, P. Obrimčák 13, J.
Prokopovič 7, J. Šimko 3, E. Tökölyová 5, P. Veselý 1.
Potôčky (54/22): M. Bzdil 7, D. Čura 1, M. Friga 2, I.
Hamarčák 3, P. Kačic 8, P. Obrimčák 12, J. Prokopovič 1, J. Šimko 1, E.
Tökölyová 1.
Potoky (79/36): V. Babjarčik 1, M. Bzdil 3, D. Čura 2, M.
Ďurica 1, I. Hamarčák 1, M. Hurný 2, P. Kačic 18, J. Kriško 2, P.
Obrimčák 31, J. Prokopovič 1, E. Tökölyová 2.
Soľník (36/18): M. Bzdil 5, M. Ďurica 2, M. Friga 1, I.
Hamarčák 2, M. Homza 1, M. Hurný 1, P. Kačic 8, J. Kriško 1, P. Obrimčák
9, J. Prokopovič 1, P. Revický 3.
Staškovce (194/88): V. Babjarčik 6, Z. Beriková 1, M. Bzdil
10, D. Čura 1, M. Ďurica 2, M. Friga 1, I. Hamarčák 11, M. Homza 55, P.
Kačic 6, J. Kriško 3, P. Obrimčák 40, J. Prokopovič 7, J. Šimko 7, E.
Tökölyová 4.
Šandal (250/57): V. Babjarčik 2, Z. Beriková 7, M. Bzdil 7,
I. Cinová 1, D. Čura 2, M. Ďurica 7, M. Friga 2, I. Hamarčák 7, M. Homza 1,
P. Kačic 25, J. Kriško 3, P. Obrimčák 15, J. Prokopovič 8, J. Šimko 10.
Tisinec (298/110): V. Babjarčik 10, Z. Beriková 2, M. Bzdil
35, I. Cinová 1, D. Čura 8, M. Ďurica 6, M. Friga 4, I. Hamarčák 28, M.
Homza 1, M. Hurný 1, P. Kačic 18, J. Kriško 7, P. Obrimčák 27, J.
Prokopovič 20, J. Šimko 14, P. Veselý 2.
Tokajík (91/31): V. Babjarčik 1, M. Bzdil 6, I. Cinová 3, D.
Čura 1, M. Friga 2, I. Hamarčák 2, M. Homza 1, P. Kačic 9, J. Kriško 2, P.
Obrimčák 18, J. Prokopovič 6, P. Revický 1, J. Šimko 4, Peter Veselý 1.
Turany nad Ondavou (336/64): V. Babjarčik 4, Z. Beriková 2,
M. Bzdil 4,D. Čura 4, M. Ďurica 1, M. Friga 1, I. Hamarčák 6, M. Hurný 4,
P. Kačic 9, J. Kriško 3, P. Obrimčák 34, J. Prokopovič 12, P. Revický 2,
P. Šafranko 2, J. Šimko 13, Peter Veselý 2.
Varechovce (134/73): V. Babjarčik 3, Z. Beriková 1, M. Bzdil
13, I. Cinová 3, M. Ďurica 4, M. Friga 1, I. Hamarčák 11, M. Homza 5, M.
Hurný 5, P. Kačic 23, J. Kriško 2, P. Obrimčák 26, J. Prokopovič 13, P.
Revický 2, J. Šimko 5.
Veľkrop (146/80): V. Babjarčik 5, Z. Beriková 1, M. Bzdil
38, I. Cinová 1, D. Čura 1, M. Ďurica 5, M. Friga 14, Imrich Hamarčák 12,
M. Homza 2, M. Hurný 2, P. Kačic 13, J. Kriško 2, P. Obrimčák 7, J.
Prokopovič 6, P. Revický 1, J. Šimko 19, P. Veselý 3.
Vislava (182/71): V. Babjarčik 4, M. Bzdil 9, D. Čura 3, M.
Ďurica 1, M. Friga 3, I. Hamarčák 14, M. Homza 2, M. Hurný 3, P. Kačic 34,
J. Kriško 2, P. Obrimčák 38, J. Prokopovič 9, P. Revický 1, Jozef Šimko 4,
E. Tökölyová 1.
Vladiča (62/34): V. Babjarčik 3, M. Bzdil 5,D. Čura 1, M.
Friga 2, I. Hamarčák 1, M. Homza 9, P. Kačic 10, J. Kriško 3, P. Obrimčák
13, J. Šimko 5, E. Tökölyová 5.
Vyškovce (112/63): V. Babjarčik 1,Z. Beriková 3, M. Bzdil
15, I. Cinová 1, D. Čura 3, M. Ďurica 4, Michal Friga 1, I. Hamarčák 35, M.
Hurný 1, P. Kačic 11, J. Kriško 6, P. Obrimčák 8, J. Prokopovič 4, P.
Revický 1, J. Šimko 3, E. Tökölyová 1.
Vojtovce (102/49): V. Babjarčik 6, Z. Beriková 1, M. Bzdil
14, I. Cinová 2, D. Čura 1, M. Ďurica 3, M. Friga 2, I. Hamarčák 2, M.
Homza 1, P. Kačic 11, J. Kriško 3, P. Obrimčák 19, J. Prokopovič 4, P.
Revický 5, J. Šimko 2.
Vyšná Olšava (452/177): V. Babjarčik 3, Z. Beriková2,
Milan Bzdil 87, I. Cinová 31, D. Čura 5, M. Ďurica 14, M.l Friga 6, I.
Hamarčák 11, M. Homza 1, M. Hurný 2, P. Kačic 24, J. Kriško 2, P.
Obrimčák 75, J. Prokopovič 11, P. Revický 5, J. Šimko 11.
Vyšný Hrabovec (144/99): V. Babjarčik 6, Z. Beriková 3, M.
Bzdil 14, I. Cinová 7, D. Čura 4, M. Ďurica 7, M. Friga 8, I. Hamarčák 5,
M. Hurný 6, P. Kačic 12, P. Obrimčák 62, J. Prokopovič 3, J. Šimko 6, P.
Veselý 1.

Mesto Stropkov (podľa jednotlivých okrskov): Volebný okrsok č.
1:
P. Obrimčák 100 hlasov, M. Bzdil 108, P. Kačic 27, J.
Prokopovič 27, I. Hamarčák 12, J. Šimko 14, V. Babjarčik 48, M. Ďurica 11,
M. Friga 4, D. Čura 7, J. Kriško 1, E. Tökölyová 1, M. Hurný 3, P. Veselý
5, P. Revický 3, I. Cinová 2, M. Homza 1, Z. Beriková 2.
Volebný okrsok č. 2: P. Obrimčák 43, M. Bzdil 24, P. Kačic
46, J. Prokopovič 50, I. Hamarčák 55, J. Šimko 58, V. Babjarčik 24, M.
Ďurica 18, M. Friga 16, D. Čura 21, J. Kriško 2, E. Tökölyová 1, M. Hurný
1, P. Veselý 9, P. Revický 3, I. Cinová 3, M. Homza 1, Z. Beriková 5, P.
Šafranko 2.
Volebný okrsok č. 3: P. Obrimčák 62, M. Bzdil 51, P. Kačic
42, J. Prokopovič 36, I. Hamarčák 57, J. Šimko 46, V. Babjarčik 13, M.
Ďurica 19, M. Friga 32, D. Čura 8, J. Kriško 1, E. Tökölyová 6, M. Hurný
9, P. Veselý 12, P. Revický 2, I. Cinová 3, M. Homza 1, Z. Beriková 3, P.
Šafranko 3.
Volebný okrsok č. 4: P. Obrimčák 59, M. Bzdil 114, P.
Kačic 45, J. Prokopovič 23, I. Hamarčák 83, J. Šimko 36, V. Babjarčik 20,
M. Ďurica 9, M. Friga 20, D. Čura 18, J. Kriško 6, E. Tökölyová 24, M.
Hurný 9, P. Veselý 10, P. Revický 3, I. Cinová 22, M. Homza 5, Z. Beriková
4, P. Šafranko 3.,
Volebný okrsok č. 5: P. Obrimčák 41, M. Bzdil 25, P. Kačic
41, J. Prokopovič 46, I. Hamarčák 47, J. Šimko 53, V. Babjarčik 19, M.
Ďurica 13, M. Friga 39, D. Čura 13, J. Kriško 3, E. Tökölyová 18, M.
Hurný 9, P. Veselý 8, I. Cinová 7, Z. Beriková 4, P. Šafranko 1.
Volebný okrsok č. 6: P. Obrimčák 75, M. Bzdil 56, P. Kačic
75, J. Prokopovič 65, I. Hamarčák 65, J. Šimko 54, V. Babjarčik 11, M.
Ďurica 20, M. Friga 14, D. Čura 7, J. Kriško 13, E. Tökölyová 14, M.
Hurný 15, P. Veselý 17, P. Revický 5, I. Cinová 3, M. Homza 3, Z. Beriková
6, P. Šafranko 1.
Volebný okrsok č. 7: P. Obrimčák 63, M. Bzdil 39, P. Kačic
63, J. Prokopovič 42, I. Hamarčák 45, J. Šimko 49, V. Babjarčik 17, M.
Ďurica 15, M. Friga 33, D. Čura 21, J. Kriško 6, E. Tökölyová 10, M.
Hurný 6, P. Veselý 13, P. Revický 5, M. Homza 2, Z. Beriková 3, P. Šafranko
4.
Volebný okrsok č. 8: P. Obrimčák 80, M. Bzdil 101, P.
Kačic 63, J. Prokopovič 51, I. Hamarčák 54, J. Šimko 48, V. Babjarčik 15,
M. Ďurica 44, M. Friga 16, D. Čura 15, J. Kriško 7, E. Tökölyová 5, M.
Hurný 16, P. Veselý 16, P. Revický 3, I. Cinová 8, , Z. Beriková 3, P.
Šafranko 2.
Volebný okrsok č. 9: P. Obrimčák 51, M. Bzdil 37, P. Kačic
38, J. Prokopovič 37, I. Hamarčák 31, J. Šimko 38, V. Babjarčik 13, M.
Ďurica 16, M. Friga 9, D. Čura 8, J. Kriško 5, E. Tökölyová 9, M. Hurný
6, P. Veselý 11, P. Revický 2, I. Cinová 3, M. Homza 1, Z. Beriková 8.
Volebný okrsok č. 10: P. Obrimčák 18, M. Bzdil 23, P.
Kačic 19, J. Prokopovič 10, I. Hamarčák 10, J. Šimko 14, V. Babjarčik 7,
M. Ďurica 3, M. Friga 4, D. Čura 5, J. Kriško 1, E. Tökölyová 5, M. Hurný
3, P. Veselý 3, Z. Beriková 11, P. Šafranko 1.
Mesto spolu: P. Obrimčák 592, M. Bzdil 578, P. Kačic 459, J.
Prokopovič 387, I. Hamarčák 459, J. Šimko 410, V. Babjarčik 187, M. Ďurica
168, M. Friga 187, D. Čura 123, J. Kriško 45, E. Tökölyová 93, M. Hurný
77, P. Veselý 104, P. Revický 26, I. Cinová 51, M. Homza 14, Z. Beriková 49,
P. Šafranko 17.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter