Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsledky voľby prezidenta SR v stropkovskom volebnom obvode

V 52 volebných okrskoch bolo vo voličských zoznamoch zapísaných
15885 voličov. Hlasy odovzdalo 7827 voličov, platných hlasov bolo
7754. Volebná účasť v stropkovskom volebnom obvode dosiahla 49,27%
(v prvom kole 41,53%).

Poradie kandidátov: 1. Ivan Gašparovič 5786 hlasov (74,61%), 2. Iveta
Radičová 1968 (25,38%).

Mesto Stropkov – spolu (celková účasť 42,69%): 1. I.
Gašparovič 2357 (68,85%), 2. I. Radičová 1066 (31,14%).

Výsledky hlasovania v jednotlivých mestských okrskoch
Okrsok č. 1 (účasť 49%): 1. I. Gašparovič 118 (69,01%),
2. I. Radičová 53 (30,99%).
Okrsok č. 2 (42,08%): 1. I. Gašparovič 256 (69,75%), 2. I.
Radičová 111 (30,25%).
Okrsok č. 3 (40,14%): 1. I. Gašparovič 239 (71,13%), 2. I.
Radičová 97 (28,87%).
Okrsok č. 4 (35,40%): 1. I. Gašparovič 316 (80,61%), 2. I.
Radičová 76 (19,39%).
Okrsok č. 5 (47,46%): 1. I. Gašparovič 248 (66,85%), 2. I.
Radičová 123 (33,15%).
Okrsok č. 6 (43,47%): 1. I. Gašparovič 257 (62,68%), 2. I.
Radičová 173 (37,32%).
Okrsok č. 7 (39,73%): 1. I. Gašparovič 274 (66,18%), 2. I.
Radičová 140 (33,82%).
Okrsok č. 8 (48,15%): 1. I. Gašparovič 296 (63,93%), 2. I.
Radičová 167 (36,07%).
Okrsok č. 9 (41,42%): 1. I. Gašparovič 244 (72,40%), 2. I.
Radičová 93 (27,60%).
Okrsok č. 10 (52,58%): 1. I. Gašparovič 109 (67,28%),
2. I. Radičová 53 (32,72%).

Výsledky hlasovania v obciach okresu
Baňa (volebná účasť 54,14%), poradie kandidátov podľa
počtu získaných hlasov: 1. I. Gašparovič 70 hlasov (82,35%), 2. I.
Radičová 15 hlasov (17,64%).
Breznica (55,37%): 1. I. Gašparovič 217 (69,77%), 2. I.
Radičová 94 (30,22%).
Breznička (43,26%): 1. I. Gašparovič 40 (88,88%), 2. I.
Radičová 5 (11,11%).
Brusnica (59,48%): 1. I. Gašparovič 131 (80,86%), 2. I.
Radičová 31 (19,13%).
Bukovce (54,98%): 1. I. Gašparovič 176 (78,92%), 2. I.
Radičová 47 (21,07%).
Bystrá (76,47%): 1. I. Gašparovič 24 (92,30%),
2. Radičová 2 (7,69%).
Bžany (58,33%): 1. I. Gašparovič 57 (75%), 2. I.
Radičová 19 (25%).
Duplín (48,26%): 1. I. Gašparovič 130 (71,82%), 2. I.
Radičová 51 (28,17%).
Gribov (68,55%): 1. I. Gašparovič 94 (88,67%), 2. I.
Radičová 12 (11,32%).
Havaj (53,18%): 1. I. Gašparovič 138 (83,63%), 2. I.
Radičová 27 (16,36%).
Chotča (48,86%): 1. I. Gašparovič 175 (81,77%), 2. I.
Radičová 39 (18,22%).
Jakušovce (65,95%): 1. I. Gašparovič 23 (74,19%), 2. I.
Radičová 8 (25,80%).
Kolbovce (63,86%): 1. I. Gašparovič 66 (86,84%), 2. I.
Radičová 10 (13,15%).
Korunková (58,02%): 1. I. Radičová 24 (51,06%), 2. I.
Gašparovič 23 (48,93%).
Kožuchovce (69,84%): 1. I. Gašparovič 39 (88,63%), 2. I.
Radičová 5 (11,36%).
Krišľovce (65,62%): 1. I. Gašparovič 13 (61,90%), 2. I.
Radičová 8 (38,09%).
Kručov (47,59%): 1. I. Gašparovič 80 (89,88%), 2. I.
Radičová 9 (10,11%).
Krušinec (50,53%): 1. I. Gašparovič 65 (69,14%), 2. I.
Radičová 29 (30,85%).
Lomné (48,81%): 1. I. Gašparovič 69 (67,64%), 2. I.
Radičová 33 (32,35%).
Makovce (51,38%): 1. I. Gašparovič 55 (74,32%), 2. I.
Radičová 19 (25,67%).
Malá Poľana (73,40%): 1. I. Gašparovič 56 (82,35%), 2. I.
Radičová 12 (17,64%).
Miková (55,55%): 1. I. Gašparovič 54 (78,26%), 2. I.
Radičová 15 (21,73%).
Miňovce (52,11%): 1. I. Gašparovič 103 (69,59%), 2. I.
Radičová 45 (30,40%).
Mrázovce (51,85%): 1. I. Gašparovič 34 (85%), 2. I.
Radičová 6 (15%).
Nižná Olšava (50,00%): 1. I. Gašparovič 120 (75,94%),
2. I. Radičová 38 (24,05%).
Oľšavka (57,94%): 1. I. Gašparovič 86 (78,89%), 2. I.
Radičová 23 (21,10%).
Potoky (63,29%): 1. I. Gašparovič 40 (80%), 2. I.
Radičová 10 (20%).
Potôčky (81,66%): 1. I. Gašparovič 34 (69,38%), 2. I.
Radičová 15 (30,61%).
Soľník (62,79%): 1. I. Gašparovič 21 (77,77%), 2. I.
Radičová 6 (22,22%).
Staškovce (57,69%): 1. I. Gašparovič 92 (89,32%), 2. I.
Radičová 11 (10,67%).
Šandal (49,60%): 1. I. Gašparovič 93 (75%), 2. I.
Radičová 31 (25%).
Tisinec (63,60%): 1. I. Gašparovič 134 (74,86%)3, 2. I.
Radičová 45 (25,13%).
Tokajík (67,01%): 1. I. Gašparovič 53 (81,53%), 2. I.
Radičová 12 (18,46%).
Turany nad Ondavou (46,29%): 1. I. Gašparovič 109 (72,66%)
2. I. Radičová 41 (27,33%).
Varechovce (64,44%): 1. I. Gašparovič 63 (72,41%), 2. I.
Radičová 24 (27,58%).
Veľkrop (61,74%): 1. I. Gašparovič 84 (91,30%), 2. I.
Radičová 8 (8,69%).
Vislava (66,09%): 1. I. Gašparovič 104 (90,43%), 2. I.
Radičová 11 (9,56%).
Vladiča (65,57%): 1. I. Gašparovič 35 (87,50%), 2. I.
Radičová 5 (12,50%).
Vojtovce (57,42%): 1. I. Gašparovič 54 (93,10%), 2. I.
Radičová 4 (6,89%).
Vyškovce (68,37%): 1. I. Gašparovič 64 (83,11%), 2. I.
Radičová 13 (16,88%).
Vyšná Olšava (54,79%): 1. I. Gašparovič 210 (88,23%),
2. I. Radičová 28 (11,76%).
Vyšný Hrabovec (79,02%): 1. I. Gašparovič 101 (89,38%),
2. I. Radičová 12 (10,61%).
V obvode Svidník sa na voľbách zúčastnilo 12665 voličov, čo
z celkového počtu 25401 voličov predstavuje 49,86-percentnú účasť.
Počet platných hlasov bol 12571.
Výsledky druhého kola voľby prezidenta vo volebnom obvode Svidník: 1. I.
Gašparovič 9779 hlasov (77,79%), 2. I. Radičová 2792 (22,20%).
Celkové výsledky druhého kola voľby prezidenta v rámci Slovenskej
republiky: 1. I. Gašparovič 1 234 787 hlasov (55,53%), 2. I. Radičová
988 808 hlasov (44,46%). Spolu bolo odovzdaných 2 223 595 platných hlasov.
Na voľbách sa zúčastnilo 51,67% oprávnených voličov.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter