Výsledky voľby prezidenta SR v stropkovskom volebnom obvode – 2009

V 52 volebných okrskoch bolo vo voličských zoznamoch zapísaných
15922 voličov. Hlasy odovzdalo 6613 voličov, platných hlasov bolo
6526. Volebná účasť v stropkovskom volebnom obvode predstavuje
41,53 %.

Poradie kandidátov: 1. Ivan Gašparovič 3720 hlasov (57 %), 2. Iveta
Radičová 1378 (21,11 %), 3. Milan Sidor 456 (6,98 %), 4. František
Mikloško 363 (5,56 %), 5. Zuzana Martináková 327 (5,01 %), 6. Milan
Melník 203 (3,11 %), 7. Dagmara Bollová (79 (1,21 %).
Mesto Stropkov – spolu (celková účasť 33,41 %): 1. I.
Gašparovič 1412, 2. I. Radičová 718, 3. F. Mikloško 175, 4. Z.
Martináková 147, 5. M. Sidor 133, 6. M. Melník 80, 7. D. Bollová 31.

Výsledky hlasovania v jednotlivých mestských okrskoch

Okrsok č. 1: 1. I Gašparovič 75, 2. I. Radičová 35,
3. Z. Martináková 7, 4. – 5. F. Mikloško a M. Sidor po 4, 6. M. Melník
2, 7. D. Bollová 0.
Okrsok č. 2: 1. I. Gašparovič 145, 2. I. Radičová 71,
3. F. Mikloško 26, 4. – 5. M. Sidor a Z. Martináková po 16, 6. M.
Melník 6, 7. D. Bollová 2.
Okrsok č. 3: 1. I. Gašparovič 144, 2. I. Radičová 78,
3. M. Sidor 23, 4. Z. Martináková 17, 5. F. Mikloško 14, 6. M. Melník 7,
7. D. Bollová 4.
Okrsok č. 4: 1. I. Gašparovič 145, 2. I. Radičová 58,
3. M. Sidor 13, 4. F. Mikloško 9, 5. – 6. Z. Martináková a M. Melník
po 8, 7. D. Bollová 4.
Okrsok č. 5: 1. I. Gašparovič 129, 2. I. Radičová 76,
3. F. Mikloško 21, 4. – 5. Z. Martináková a M. Sidor po 10, 6. M.
Melník 9, 7. D. Bollová 6.
Okrsok č. 6: 1. I. Gašparovič 164, 2. I. Radičová 98,
3. F. Mikloško 25, 4. Z. Martináková 22, 5. M. Sidor 14, 6. M. Melník
11, 7. D. Bollová 0.
Okrsok č. 7: 1. I. Gašparovič 152, 2. I. Radičová 86,
3. Z. Martináková 23, 4. M. Sidor 13, 5. F. Mikloško 12, 6. M. Melník 5,
7. D. Bollová 3.
Okrsok č. 8: 1. I. Gašparovič 219, 2. I. Radičová 122,
3. F. Mikloško 31, 4. Z. Martináková 25, 5. M. Sidor 19, 6. M. Melník
15, 7. D. Bollová 2.
Okrsok č. 9: 1. I. Gašparovič 167, 2. I. Radičová 57,
3. F. Mikloško 19, 4. Z. Martináková 14, 5. M. Sidor 14, 6. M. Melník
10, 7. D. Bollová 8.
Okrsok č. 10: 1. I. Gašparovič 68, 2. I. Radičová 37,
3. F. Mikloško 14, 4. M. Sidor 7, 5. Z. Martináková 5, 6. M. Melník 4,
7. D. Bollová 2.

Výsledky hlasovania v obciach okresu

Baňa (volebná účasť 52,56 %), poradie kandidátov
podľa počtu získaných hlasov: 1. I. Gašparovič 47 hlasov, 2. F.
Mikloško 13 hlasov, 3. I. Radičová 11 hlasov, 4. Z. Martináková
4 hlasy, 5. M. Sidor 3 hlasy, 6. M. Melník 1 hlas, 7. D. Bollová
0 hlasov.
Breznica (50,35 %): 1. I. Gašparovič 155, 2. I. Radičová
83, 3. M. Sidor 18, 4. Z. Martináková 9, 5. – 6. D. Bollová a M.
Melník po 7, 7. F. Mikloško 6.
Breznička (40,00 %): 1. I. Gašparovič 22, 2. I.
Radičová 9, 3. M. Sidor 7, 4. D. Bollová 2, 5. – 7. Z. Martináková,
M. Melník, F. Mikloško 0.
Brusnica (47,44 %): 1. I. Gašparovič 74, 2. I. Radičová
18, 3. – 4. Z. Martináková a M. Sidor po 12, 5. F. Mikloško 9, 6. D.
Bollová 3, 7. M. Melník 1.
Bukovce (50,35 %): 1. I. Gašparovič 143, 2. I. Radičová
29, 3. Z. Martináková 10, 4. F. Mikloško 8, 5. – 6. M. Melník a M.
Sidor po 7, D. Bollová 0.
Bystrá (78,78 %): 1. I. Gašparovič 16, 2. M. Melník 4,
3. – 4. F. Mikloško a I. Radičová po 2, 5. – 6. Z. Martináková a M.
Sidor po 1, D. Bollová 0.
Bžany (46,40 %): 1. I. Gašparovič 40, 2. I. Radičová
11, 3. Z. Martináková 3, 4. – 6. M. Melník, F. Mikloško a M. Sidor po
1, 7. D. Bollová 0.
Duplín (42,35 %): 1. I. Gašparovič 69, 2. I. Radičová
44, 3. M. Sidor 20, 4. F. Mikloško 8, 5. M. Melník 6, 6. Z. Martináková
5, 7. D. Bollová 1.
Gribov (56,96 %): 1. I. Gašparovič 68, 2. I. Radičová
11, 3. M. Sidor 5, 4. Z. Martináková 3, 5. F. Mikloško 2, 6. D. Bollová
1, 7. M. Melník 0.
Havaj (43,13 %): 1. I. Gašparovič 91, 2. I. Radičová 16,
3. F. Mikloško 12, 4. – 6. M. Melník, M. Sidor a D. Bollová po 4, 7. Z.
Martináková 2.
Chotča (43,27 %): 1. I. Gašparovič 119, 2. – 3. I.
Radičová a M. Sidor po 21, 4. M. Melník 10, 5. Z. Martináková 8, 6. F.
Mikloško 7, 8. D. Bollová 2.
Jakušovce (60,41 %): 1. – 2. I. Gašparovič a I.
Radičová po 13, 2. M. Sidor 2, 3. F. Mikloško 1, 5. – 7. D. Bollová,
Z. Martináková a M. Melník 0.
Kolbovce (42,96 %): 1. I. Gašparovič 32, 2. I. Radičová
9, 3. – 4. M. Sidor a M. Melník po 4, 5. Z. Martináková 3, 6. –
7. D. Bollová a F. Mikloško 0.
Korunková (56,25 %): 1. I. Gašparovič 17, 2. I.
Radičová 14, 3. F. Mikloško 6, 4. – 5. Z. Martináková a M. Sidor po 3,
6. M. Melník 2, 7. D. Bollová 0.
Kožuchovce (62,12 %): 1. I. Gašparovič 28, 2. M. Melník
5, 3. – 4. I. Radičová a Z. Martináková po 3, 5. M. Sidor 2, 6. –
7. D. Bollová a F. Mikloško 0.
Krišľovce (64,51 %): 1. I. Gašparovič 11, 2. I.
Radičová 4, 3. – 5. Z. Martináková, M. Melník a M. Sidor po 1, 6. –
7. F. Mikloško a D. Bollová 0.
Kručov (43,97 %): 1. I. Gašparovič 60, 2. Z.
Martináková 8, 3. M. Sidor 7, 4. – 5. I. Radičová a F. Mikloško po 3,
6. M. Melník 2, 7. D. Bollová 1.
Krušinec (51,33 %): 1. M. Sidor 37, 2. I. Gašparovič 32,
3. I. Radičová 16, 4.- 5. Z. Martináková a F. Mikloško po 4, 6. D.
Bollová 1, 7. M. Melník 0.
Lomné (43,60 %): 1. I. Gašparovič 48, 2. I. Radičová
27, 3. F. Mikloško 7, 4. M. Sidor 6, 5. M. Melník 3, 6. Z. Martináková
1, 7. D. Bollová 0.
Makovce (37,06 %): 1. I. Gašparovič 28, 2. – 3. I.
Radičová a M. Sidor po 9, 4. D. Bollová 3, 5. Z. Martináková 2, 6. –
7. M. Melník a F. Mikloško po 1.
Malá Poľana (60,86 %): 1. I. Gašparovič 32, 2. –
3. I. Radičová a F. Mikloško po 7, 4. – 5. Z. Martináková a M. Sidor
po 4, 6. M. Melník 2, 7. D. Bollová 0.
Miková (50,00 %): 1. I. Gašparovič 34, 2. I. Radičová
10, 3. – 4. F. Mikloško a Z. Martináková po 5, 5. M. Sidor 4, 6. –
7. M. Melník a D. Bollová po 1.
Miňovce (54,28 %): 1. I. Gašparovič 81, 2. I. Radičová
43, 3. Z. Martináková 11, 4. F. Mikloško 5, 5. M. Sidor 4 6. – 7. D.
Bollová a M. Melník po 3.
Mrázovce (46,42 %): 1. I. Gašparovič 28, 2. – 4. I.
Radičová, M. Melník a M. Sidor po 3, 5. – 6. Z. Martináková a F.
Mikloško po 1, 7. D. Bollová 0.
Nižná Olšava (44,89 %): 1. I. Gašparovič 92, 2. I.
Radičová 20, 3. – 4. M. Melník a F. Mikloško po 8, 5. Z. Martináková
7, 6. M. Sidor 5, 7. D. Bollová 2.
Oľšavka (53,12 %): 1. I. Gašparovič 64, 2. I. Radičová
10, 3. Z. Martináková 8, 4. – 5. M. Melník a M. Sidor po 5, 6. D.
Bollová 3, 7. F. Mikloško 2.
Potoky (55,00 %): 1. I. Gašparovič 19, 2. I. Radičová 8,
3. M. Sidor 7, 4. D. Bollová 4, 5. M. Melník 3, 6. Z. Martináková 2,
7. F. Mikloško 1.
Potôčky (71,18 %): 1. I. Gašparovič 22, 2. I. Radičová
10, 3. M. Sidor 4, 4. Z. Martináková 3, 5. – 6. Z. Bollová a M. Melník
po 1, 7. F. Mikloško 0.
Soľník (59,09 %): 1. I. Gašparovič 13, 2. I. Radičová
5, 3. M. Sidor 4, 4. Z. Martináková 2, 5. – 6. M. Melník a F. Mikloško
po 1, 7. D. Bollová 0.
Staškovce (49,17 %): 1. I. Gašparovič 52, 2. I.
Radičová 13, 3. F. Mikloško 10, 4. M. Sidor 6, 5. M. Melník 2, 6. –
7. D. Bollová a Z. Martináková po 1.
Šandal (45,38 %): 1. I. Gašparovič 62, 2. I. Radičová
23, 3. M. Sidor 10, 4. F. Mikloško 8, 5. Z. Martináková 6, 6. M. Melník
4, 7. D. Bollová 0.
Tisinec (59,36 %): 1. I. Gašparovič 93, 2. I. Radičová
37, 3. M. Sidor 21, 4. F. Mikloško 7, 5. Z. Martináková 6, 6. D. Bollová
2, 7. M. Melník 1.
Tokajík (45,26 %): 1. I. Gašparovič 29, 2. I. Radičová
6, 3. M. Sidor 4, 4. M. Melník 2, 5. – 6. Z. Martináková a F. Mikloško
po 1, 7. D. Bollová 0.
Turany nad Ondavou (38,71 %): 1. I. Gašparovič 63, 2. I.
Radičová 31, 3. M. Sidor 9, 4. M. Melník 7, 5. – 6. Z. Martináková a
F. Mikloško po 6, 7. D. Bollová 1.
Varechovce (60,30 %): 1. I. Gašparovič 39, 2. I.
Radičová 20, 3. Z. Martináková 6, 4. F. Mikloško 5, 5. D. Bollová 3,
6. – 7. M. Melník a M. Sidor po 2.
Veľkrop (62,66 %): 1. I. Gašparovič 64, 2. I. Radičová
15, 3. F. Mikloško 5, 4. Z. Martináková 4, 5. M. Melník 2, 6. M. Sidor
1, 7. D. Bollová 0.
Vislava (62,64 %): 1. I. Gašparovič 75, 2. M. Sidor 18,
3. Z. Martináková 7, 4. I. Radičová 6, 5. F. Mikloško 3, 6. – 7. D.
Bollová a M. Melník 0.
Vladiča (62,71 %): 1. I. Gašparovič 23, 2. I. Radičová
5, 3. M. Melník 3, 4. Z. Martináková 2, 5. – 7. D. Bollová, F.
Mikloško a M. Sidor po 1.
Vojtovce (41,66 %): 1. I. Gašparovič 25, 2. M. Sidor 11,
3. I. Radičová 4, 4. F. Mikloško 2, 5. – 7. D. Bollová, Z.
Martináková a M. Melník po 1.
Vyškovce (63,79 %): 1. I. Gašparovič 44, 2. M. Sidor 14,
3. I. Radičová 8, 4. M. Melník 4, 5. Z. Martináková 2, 6. – 7. D.
Bollová a F. Mikloško 0.
Vyšná Olšava (49,09 %): 1. I. Gašparovič 154, 2. I.
Radičová 19, 3. F. Mikloško 13, 4. M. Sidor 13, 5. – 6. Z.
Martináková a M. Melník po 7, 7. D. Bollová 0.
Vyšný Hrabovec (76,22 %): 1. I. Gašparovič 87, 2. F.
Mikloško 7, 3. Z. Martináková 6, 4. I. Radičová 4, 5. M. Sidor 3, 6. M.
Melník 2, 7. D. Bollová 0.
V susednom obvode Svidník sa na voľbách zúčastnilo 10888 voličov, čo
z celkového počtu 25483 voličov predstavuje 42,71-percentnú účasť.
Počet platných hlasov bol 10723.
Výsledky prvého kola voľby v okrese Svidník: 1. I.
Gašparovič 6545 hlasov (61,03 %), 2. I. Radičová 2078 (19,37 %), 3. Z.
Martináková 636 (5,93 %), 4. M. Sidor 506 (4,71 %), 5. F. Mikloško 501
(4,67 %), 6. M. Melník 290 (2,70 %), 7. D. Bollová 167 (1,55 %).
Celkové výsledky prvého kola voľby prezidenta v rámci Slovenskej
republiky:
1. I. Gašparovič 876 061 hlasov (46,70 %), 2. I.
Radičová 713 735 (38,05 %), 3. F. Mikloško 101 573 (5,41 %), 4. Z.
Martináková 96 035 (5,12 %), 5. M. Melník 45 985 (2,45 %), 6. D.
Bollová 21 378 (1,13), 7. M. Sidor 20 862 (1,11 %). Na voľbách sa
zúčastnilo 43,63 % oprávnených voličov.

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter