Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsledky voľby prezidenta SR v stropkovskom volebnom obvode – 2009

V 52 volebných okrskoch bolo vo voličských zoznamoch zapísaných
15922 voličov. Hlasy odovzdalo 6613 voličov, platných hlasov bolo
6526. Volebná účasť v stropkovskom volebnom obvode predstavuje
41,53 %.

Poradie kandidátov: 1. Ivan Gašparovič 3720 hlasov (57 %), 2. Iveta
Radičová 1378 (21,11 %), 3. Milan Sidor 456 (6,98 %), 4. František
Mikloško 363 (5,56 %), 5. Zuzana Martináková 327 (5,01 %), 6. Milan
Melník 203 (3,11 %), 7. Dagmara Bollová (79 (1,21 %).
Mesto Stropkov – spolu (celková účasť 33,41 %): 1. I.
Gašparovič 1412, 2. I. Radičová 718, 3. F. Mikloško 175, 4. Z.
Martináková 147, 5. M. Sidor 133, 6. M. Melník 80, 7. D. Bollová 31.

Výsledky hlasovania v jednotlivých mestských okrskoch

Okrsok č. 1: 1. I Gašparovič 75, 2. I. Radičová 35,
3. Z. Martináková 7, 4. – 5. F. Mikloško a M. Sidor po 4, 6. M. Melník
2, 7. D. Bollová 0.
Okrsok č. 2: 1. I. Gašparovič 145, 2. I. Radičová 71,
3. F. Mikloško 26, 4. – 5. M. Sidor a Z. Martináková po 16, 6. M.
Melník 6, 7. D. Bollová 2.
Okrsok č. 3: 1. I. Gašparovič 144, 2. I. Radičová 78,
3. M. Sidor 23, 4. Z. Martináková 17, 5. F. Mikloško 14, 6. M. Melník 7,
7. D. Bollová 4.
Okrsok č. 4: 1. I. Gašparovič 145, 2. I. Radičová 58,
3. M. Sidor 13, 4. F. Mikloško 9, 5. – 6. Z. Martináková a M. Melník
po 8, 7. D. Bollová 4.
Okrsok č. 5: 1. I. Gašparovič 129, 2. I. Radičová 76,
3. F. Mikloško 21, 4. – 5. Z. Martináková a M. Sidor po 10, 6. M.
Melník 9, 7. D. Bollová 6.
Okrsok č. 6: 1. I. Gašparovič 164, 2. I. Radičová 98,
3. F. Mikloško 25, 4. Z. Martináková 22, 5. M. Sidor 14, 6. M. Melník
11, 7. D. Bollová 0.
Okrsok č. 7: 1. I. Gašparovič 152, 2. I. Radičová 86,
3. Z. Martináková 23, 4. M. Sidor 13, 5. F. Mikloško 12, 6. M. Melník 5,
7. D. Bollová 3.
Okrsok č. 8: 1. I. Gašparovič 219, 2. I. Radičová 122,
3. F. Mikloško 31, 4. Z. Martináková 25, 5. M. Sidor 19, 6. M. Melník
15, 7. D. Bollová 2.
Okrsok č. 9: 1. I. Gašparovič 167, 2. I. Radičová 57,
3. F. Mikloško 19, 4. Z. Martináková 14, 5. M. Sidor 14, 6. M. Melník
10, 7. D. Bollová 8.
Okrsok č. 10: 1. I. Gašparovič 68, 2. I. Radičová 37,
3. F. Mikloško 14, 4. M. Sidor 7, 5. Z. Martináková 5, 6. M. Melník 4,
7. D. Bollová 2.

Výsledky hlasovania v obciach okresu

Baňa (volebná účasť 52,56 %), poradie kandidátov
podľa počtu získaných hlasov: 1. I. Gašparovič 47 hlasov, 2. F.
Mikloško 13 hlasov, 3. I. Radičová 11 hlasov, 4. Z. Martináková
4 hlasy, 5. M. Sidor 3 hlasy, 6. M. Melník 1 hlas, 7. D. Bollová
0 hlasov.
Breznica (50,35 %): 1. I. Gašparovič 155, 2. I. Radičová
83, 3. M. Sidor 18, 4. Z. Martináková 9, 5. – 6. D. Bollová a M.
Melník po 7, 7. F. Mikloško 6.
Breznička (40,00 %): 1. I. Gašparovič 22, 2. I.
Radičová 9, 3. M. Sidor 7, 4. D. Bollová 2, 5. – 7. Z. Martináková,
M. Melník, F. Mikloško 0.
Brusnica (47,44 %): 1. I. Gašparovič 74, 2. I. Radičová
18, 3. – 4. Z. Martináková a M. Sidor po 12, 5. F. Mikloško 9, 6. D.
Bollová 3, 7. M. Melník 1.
Bukovce (50,35 %): 1. I. Gašparovič 143, 2. I. Radičová
29, 3. Z. Martináková 10, 4. F. Mikloško 8, 5. – 6. M. Melník a M.
Sidor po 7, D. Bollová 0.
Bystrá (78,78 %): 1. I. Gašparovič 16, 2. M. Melník 4,
3. – 4. F. Mikloško a I. Radičová po 2, 5. – 6. Z. Martináková a M.
Sidor po 1, D. Bollová 0.
Bžany (46,40 %): 1. I. Gašparovič 40, 2. I. Radičová
11, 3. Z. Martináková 3, 4. – 6. M. Melník, F. Mikloško a M. Sidor po
1, 7. D. Bollová 0.
Duplín (42,35 %): 1. I. Gašparovič 69, 2. I. Radičová
44, 3. M. Sidor 20, 4. F. Mikloško 8, 5. M. Melník 6, 6. Z. Martináková
5, 7. D. Bollová 1.
Gribov (56,96 %): 1. I. Gašparovič 68, 2. I. Radičová
11, 3. M. Sidor 5, 4. Z. Martináková 3, 5. F. Mikloško 2, 6. D. Bollová
1, 7. M. Melník 0.
Havaj (43,13 %): 1. I. Gašparovič 91, 2. I. Radičová 16,
3. F. Mikloško 12, 4. – 6. M. Melník, M. Sidor a D. Bollová po 4, 7. Z.
Martináková 2.
Chotča (43,27 %): 1. I. Gašparovič 119, 2. – 3. I.
Radičová a M. Sidor po 21, 4. M. Melník 10, 5. Z. Martináková 8, 6. F.
Mikloško 7, 8. D. Bollová 2.
Jakušovce (60,41 %): 1. – 2. I. Gašparovič a I.
Radičová po 13, 2. M. Sidor 2, 3. F. Mikloško 1, 5. – 7. D. Bollová,
Z. Martináková a M. Melník 0.
Kolbovce (42,96 %): 1. I. Gašparovič 32, 2. I. Radičová
9, 3. – 4. M. Sidor a M. Melník po 4, 5. Z. Martináková 3, 6. –
7. D. Bollová a F. Mikloško 0.
Korunková (56,25 %): 1. I. Gašparovič 17, 2. I.
Radičová 14, 3. F. Mikloško 6, 4. – 5. Z. Martináková a M. Sidor po 3,
6. M. Melník 2, 7. D. Bollová 0.
Kožuchovce (62,12 %): 1. I. Gašparovič 28, 2. M. Melník
5, 3. – 4. I. Radičová a Z. Martináková po 3, 5. M. Sidor 2, 6. –
7. D. Bollová a F. Mikloško 0.
Krišľovce (64,51 %): 1. I. Gašparovič 11, 2. I.
Radičová 4, 3. – 5. Z. Martináková, M. Melník a M. Sidor po 1, 6. –
7. F. Mikloško a D. Bollová 0.
Kručov (43,97 %): 1. I. Gašparovič 60, 2. Z.
Martináková 8, 3. M. Sidor 7, 4. – 5. I. Radičová a F. Mikloško po 3,
6. M. Melník 2, 7. D. Bollová 1.
Krušinec (51,33 %): 1. M. Sidor 37, 2. I. Gašparovič 32,
3. I. Radičová 16, 4.- 5. Z. Martináková a F. Mikloško po 4, 6. D.
Bollová 1, 7. M. Melník 0.
Lomné (43,60 %): 1. I. Gašparovič 48, 2. I. Radičová
27, 3. F. Mikloško 7, 4. M. Sidor 6, 5. M. Melník 3, 6. Z. Martináková
1, 7. D. Bollová 0.
Makovce (37,06 %): 1. I. Gašparovič 28, 2. – 3. I.
Radičová a M. Sidor po 9, 4. D. Bollová 3, 5. Z. Martináková 2, 6. –
7. M. Melník a F. Mikloško po 1.
Malá Poľana (60,86 %): 1. I. Gašparovič 32, 2. –
3. I. Radičová a F. Mikloško po 7, 4. – 5. Z. Martináková a M. Sidor
po 4, 6. M. Melník 2, 7. D. Bollová 0.
Miková (50,00 %): 1. I. Gašparovič 34, 2. I. Radičová
10, 3. – 4. F. Mikloško a Z. Martináková po 5, 5. M. Sidor 4, 6. –
7. M. Melník a D. Bollová po 1.
Miňovce (54,28 %): 1. I. Gašparovič 81, 2. I. Radičová
43, 3. Z. Martináková 11, 4. F. Mikloško 5, 5. M. Sidor 4 6. – 7. D.
Bollová a M. Melník po 3.
Mrázovce (46,42 %): 1. I. Gašparovič 28, 2. – 4. I.
Radičová, M. Melník a M. Sidor po 3, 5. – 6. Z. Martináková a F.
Mikloško po 1, 7. D. Bollová 0.
Nižná Olšava (44,89 %): 1. I. Gašparovič 92, 2. I.
Radičová 20, 3. – 4. M. Melník a F. Mikloško po 8, 5. Z. Martináková
7, 6. M. Sidor 5, 7. D. Bollová 2.
Oľšavka (53,12 %): 1. I. Gašparovič 64, 2. I. Radičová
10, 3. Z. Martináková 8, 4. – 5. M. Melník a M. Sidor po 5, 6. D.
Bollová 3, 7. F. Mikloško 2.
Potoky (55,00 %): 1. I. Gašparovič 19, 2. I. Radičová 8,
3. M. Sidor 7, 4. D. Bollová 4, 5. M. Melník 3, 6. Z. Martináková 2,
7. F. Mikloško 1.
Potôčky (71,18 %): 1. I. Gašparovič 22, 2. I. Radičová
10, 3. M. Sidor 4, 4. Z. Martináková 3, 5. – 6. Z. Bollová a M. Melník
po 1, 7. F. Mikloško 0.
Soľník (59,09 %): 1. I. Gašparovič 13, 2. I. Radičová
5, 3. M. Sidor 4, 4. Z. Martináková 2, 5. – 6. M. Melník a F. Mikloško
po 1, 7. D. Bollová 0.
Staškovce (49,17 %): 1. I. Gašparovič 52, 2. I.
Radičová 13, 3. F. Mikloško 10, 4. M. Sidor 6, 5. M. Melník 2, 6. –
7. D. Bollová a Z. Martináková po 1.
Šandal (45,38 %): 1. I. Gašparovič 62, 2. I. Radičová
23, 3. M. Sidor 10, 4. F. Mikloško 8, 5. Z. Martináková 6, 6. M. Melník
4, 7. D. Bollová 0.
Tisinec (59,36 %): 1. I. Gašparovič 93, 2. I. Radičová
37, 3. M. Sidor 21, 4. F. Mikloško 7, 5. Z. Martináková 6, 6. D. Bollová
2, 7. M. Melník 1.
Tokajík (45,26 %): 1. I. Gašparovič 29, 2. I. Radičová
6, 3. M. Sidor 4, 4. M. Melník 2, 5. – 6. Z. Martináková a F. Mikloško
po 1, 7. D. Bollová 0.
Turany nad Ondavou (38,71 %): 1. I. Gašparovič 63, 2. I.
Radičová 31, 3. M. Sidor 9, 4. M. Melník 7, 5. – 6. Z. Martináková a
F. Mikloško po 6, 7. D. Bollová 1.
Varechovce (60,30 %): 1. I. Gašparovič 39, 2. I.
Radičová 20, 3. Z. Martináková 6, 4. F. Mikloško 5, 5. D. Bollová 3,
6. – 7. M. Melník a M. Sidor po 2.
Veľkrop (62,66 %): 1. I. Gašparovič 64, 2. I. Radičová
15, 3. F. Mikloško 5, 4. Z. Martináková 4, 5. M. Melník 2, 6. M. Sidor
1, 7. D. Bollová 0.
Vislava (62,64 %): 1. I. Gašparovič 75, 2. M. Sidor 18,
3. Z. Martináková 7, 4. I. Radičová 6, 5. F. Mikloško 3, 6. – 7. D.
Bollová a M. Melník 0.
Vladiča (62,71 %): 1. I. Gašparovič 23, 2. I. Radičová
5, 3. M. Melník 3, 4. Z. Martináková 2, 5. – 7. D. Bollová, F.
Mikloško a M. Sidor po 1.
Vojtovce (41,66 %): 1. I. Gašparovič 25, 2. M. Sidor 11,
3. I. Radičová 4, 4. F. Mikloško 2, 5. – 7. D. Bollová, Z.
Martináková a M. Melník po 1.
Vyškovce (63,79 %): 1. I. Gašparovič 44, 2. M. Sidor 14,
3. I. Radičová 8, 4. M. Melník 4, 5. Z. Martináková 2, 6. – 7. D.
Bollová a F. Mikloško 0.
Vyšná Olšava (49,09 %): 1. I. Gašparovič 154, 2. I.
Radičová 19, 3. F. Mikloško 13, 4. M. Sidor 13, 5. – 6. Z.
Martináková a M. Melník po 7, 7. D. Bollová 0.
Vyšný Hrabovec (76,22 %): 1. I. Gašparovič 87, 2. F.
Mikloško 7, 3. Z. Martináková 6, 4. I. Radičová 4, 5. M. Sidor 3, 6. M.
Melník 2, 7. D. Bollová 0.
V susednom obvode Svidník sa na voľbách zúčastnilo 10888 voličov, čo
z celkového počtu 25483 voličov predstavuje 42,71-percentnú účasť.
Počet platných hlasov bol 10723.
Výsledky prvého kola voľby v okrese Svidník: 1. I.
Gašparovič 6545 hlasov (61,03 %), 2. I. Radičová 2078 (19,37 %), 3. Z.
Martináková 636 (5,93 %), 4. M. Sidor 506 (4,71 %), 5. F. Mikloško 501
(4,67 %), 6. M. Melník 290 (2,70 %), 7. D. Bollová 167 (1,55 %).
Celkové výsledky prvého kola voľby prezidenta v rámci Slovenskej
republiky:
1. I. Gašparovič 876 061 hlasov (46,70 %), 2. I.
Radičová 713 735 (38,05 %), 3. F. Mikloško 101 573 (5,41 %), 4. Z.
Martináková 96 035 (5,12 %), 5. M. Melník 45 985 (2,45 %), 6. D.
Bollová 21 378 (1,13), 7. M. Sidor 20 862 (1,11 %). Na voľbách sa
zúčastnilo 43,63 % oprávnených voličov.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter