Výsledky kontrol veterinárnych inšpektorov

Veterinárni inšpektori vykonali za obdobie od 1. januára do 31. decembra
2008 kontroly v zmysle zákona NR SR č.152/1995 o potravinách
v obchodných jednotkách (predajne potravín, predajne mäsa a mäsových,
pekárenských výrobkov) 264 kontrol u 420 objektov. U 64 objektov sa
zistili nedostatky, bolo zistených 122 druhov tovaru po dátume spotreby alebo
dátume minimálnej trvanlivosti. V 14 prípadoch boli v zmysle §
29 zákona č.152/1995 (blokové pokuty) uložené sankcie v sume 9 300,-
Sk, a sankcie uložené v zmysle § 28 zákona č. 152/1995 (sankcie
v správnom konaní) v počte 44 v sume 228 500,-Sk.
V každej predajni bola kontrolovaná funkčnosť a čistota, hygiena
zariadenia, hygiena skladovania a predaja, osobná hygiena, sanitácia, DDD –
činnosť, predaj tovaru po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti,
dodržiavanie a evidencia teplotných režimov v chladničkách,
vysledovateľnosť, t.j. schopnosť okamžitého stiahnutia nebezpečného
výrobku z obehu a kontrola bola zameraná aj na opakované nedostatky alebo
predchádzajúce zaradenie.
Do 3. kategórie, zavedený systém HACCP resp. aplikovaný systém založený
na HACCP princípoch – školenie zamestnancov.
Každá kontrolovaná predajňa je zaradená na základe počtu získaných
bodov do kategórie I.-III. a podľa zaradenia do kategórie sú stanovené aj
frekvencie úradných kontrol. U kategórie I. – 1-2 krát ročne,
v kategórii II. – 3-4 krát ročne, v kategórii III. – 6-12 krát
ročne.
Najčastejšie zistenými nedostatkami boli predaj tovaru po dátume spotreby a
dátume minimálnej trvanlivosti, nedodržiavanie teplotných režimov
v chladiacich zariadeniach, nedostatočná hygiena skladovania tovaru a
nedostatočná osobná hygiena.
MVDr. Michal Zozuľák, riaditeľ RVPS Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter