Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyskúšať si voľby a niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia mohli študenti stropkovského gymnázia v simulovaných voľbách

V piatok,
15. februára, sa v stropkovskom gymnáziu konali simulované prezidentské
voľby. Organizátorom simulovaných volieb prezidenta SR 2019 je občianske
združenie Pre stredoškolákov. Tím stredoškolákov z gymnázia
v Bratislave spájal záujem o projekty, štipendiá a štúdium
v zahraničí. Dnes je „Pre stredoškolákov“ informačným portálom, ale
aj programom neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom
Slovensku.

„Oni boli prví, ktorí upozornili na nebezpečenstvo nárastu
extrémizmu a radikalizmu medzi mladými, keď zistili preferencie do Národnej
rady. Naše gymnázium organizuje tieto voľby po prvý krát. Študenti si
voľby od A do Z organizujú sami. Voliť môžu všetci, ktorí majú v deň
konania volieb 15 rokov a viac. Je to preto, aby sa naučili byť zodpovední a
tiež, aby preniesli teóriu zo školy do praxe,“
priblížila
zástupkyňa školy I. Jecušková, ktorá na gymnáziu vyučuje občiansku
náuku.
Študenti si vyberajú zo zoznamu reálnych kandidátov, voľby prebiehajú
riadne v dvoch kolách ako ozajstné prezidentské voľby a v marci sa teda
bude konať aj druhé kolo volieb. „Študenti si pripravili
plagáty i volebné manuály, aby oboznámili študentov s pravidlami volieb.
Zriadili si tiež volebnú komisiu, pripravené boli hlasovacie lístky,
zásteny, urna i štátny znak, všetko tak ako pri reálnych
voľbách.“
povedala I. Jecušková a zároveň dodala, že
simulované voľby sú aj určitým rizikom, pretože naozaj nevieme ako to
môže dopadnúť, no na strane druhej sa nemôžeme predsa tváriť ako pštros
s hlavou v piesku.
„Som rád, že robíme takéto aktivity, pretože je to aktivita,
ktorá zapadá do širšieho rámca nášho pojatia školy. Žiak musí odísť
z tejto školy pripravený na reálny život, pripravený na všetky nástrahy,
ktoré ho budú v živote čakať. Musí odísť do života vzdelaný, preto sa
snažíme pre našich žiakov vytvárať modelové situácie. Naším cieľom
je, aby sa žiak v škole cítil dobre bez ohľadu na známky, aby vykonával
aktivity, ktoré ho pripravia k reálnemu životu. Maximálne preto túto
iniciatívu vítam,“
reagoval riaditeľ gymnázia S. Cichý.
I. Jecuškovú táto myšlienka oslovila už dávno, hľadala preto kontakt, aby
mohli simulované voľby usporiadať aj v stropkovskom gymnáziu.
„Bola by som za to, aby sa znížilo volebné právo na 16 rokov,
pretože práve študenti budú žiť v tejto republike dlhšie ako my
starší. Bolo by dobré, aby sa práve oni chceli rozhodovať. Nemyslím si,
že za dva roky budú viac pripravení voliť ako v 16 rokoch. Cieľom je
dosiahnuť to, aby sa študenti zaujímali o politiku. Nie je to čosi také,
čo by ich nemalo zaujímať, pretože v čase, keď ich to zaujímať začne,
už môže byť neskoro na zmeny,“
myslí si I. Jecušková a
dodáva, že podľa jej názoru človek vo veku 16 rokov nie je extrémisticky
orientovaný viac či menej ako človek starší. „Práve na to
slúžia aj tieto voľby. S výsledkom volieb môžeme pracovať ďalej. Je
síce pravda, že mladí nekriticky premýšľajú a dajú sa ľahko nalákať,
práve preto je potrebné nielen vedieť kritizovať, ale aj ponúknuť
riešenie a ísť voliť. Výsledok volieb, ako aj účasť na voľbách bude
pre nás kompasom pre zvolenie adekvátnej formy formálneho aj neformálneho
vzdelávania.“
uviedla I. Jecušková.
Študenti si samy vypracúvajú zápisnicu a musia ju vedieť poslať na
centrálne miesto. Musia vedieť spočítať hlasy, zistiť počet platných
i neplatných hlasovacích lístkov.
Študenti prejavili o tieto prezidentské voľby veľký záujem a radosť,
tešia sa hlavne žiaci z nižších ročníkov. „Oslovilo ich
to, zaujímali sa o mená kandidátov, posudzovali kto by bol vhodný a kto
nie. Čítali a oboznamovali sa s jednotlivými krokmi volieb, aby pochopili,
že to nie je len o vhodení lístka. Dôležité je vedieť legitimovať sa,
vedieť správne označiť lístok,…“
hovorí o všetkých
aspektoch volieb I. Jecušková a dodáva, že podľa štátneho vzdelávacieho
programu má škola rozvíjať občianske kompetencie. „Na
vyučovacích hodinách sa rozvíjajú teoretické vedomosti a toto je, myslím
si, krásny príklad, kedy sa občianska kompetencia fakt
rozvíja,“
uviedla.
Riaditeľ S. Cichý sa ďalej zamýšľal nad 18 ročným človekom, ktorý
pôjde prvý krát na ostro voliť. „Musí sa doma rozhodnúť,
vziať si občiansky preukaz, obliecť sa a ísť vykonať ten magický
úkon – voliť a vhodiť obálku do urny. Pre takého 18 ročného človeka
je to veľká vec, každý jeden detail,“
uzavrel
S. Cichý.

Študentov simulované voľby oslovili, tu sú ich reakcie:

– Je dobré vyskúšať si to, aj keď ešte nemáme dosť rokov.
(Timo)
– Páči sa mi celkom táto myšlienka, môžeme si vyskúšať asi o čo
pôjde, keď už budeme mať 18 rokov. Zistíme tiež, koho by si chceli
zvoliť naši študenti.
(Andrea)
– Táto myšlienka je dobrá, pretože sa žiaci školy môžu zapojiť do
vecí týkajúcich sa štátu a vecí občianskych. Môžu si vyskúšať ako
správne voliť, aby boli pripravení, keď budú starší.

(Dominika)
– Tento nápad sa mi páčil, pretože si môžeme vyskúšať voľby ešte
pred dovŕšením plnoletosti. Viacerí z nás plánujú študovať občiansku
náuku v budúcnosti, zaujímavé sú napr. medzinárodné vzťahy. Donútilo
nás to pozrieť sa na zoznam kandidátov a urobiť si prehľad.

(Radka)
– Veľmi sa mi tento nápad páčil. Som rada, že si môžeme vyskúšať
ako voľby prebiehajú. Máme taký celkový prehľad.

(Sofia)
– Je to dôležité. Je to možnosť zistiť, či majú študenti prehľad
o tom, koho voliť, zaujímavá bude aj účasť voličov. Politiku nesledujem
vôbec.
(Zuzana)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter