Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výsadbu zelene presunuli na nový cintorín

<p>Do redakcie sme dostali podnet, v ktorom sa čitateľ pýta, či mesto
plánuje „v trojuholníku“ Ondavská, Petejovská a Samuela Jurkoviča
vysadiť nové stromy za tie, ktoré boli vyrúbané. <strong><em>„V oblasti
spomínaných ulíc boli odstránené dve brezy kvôli tomu, že sa tam robila
kanalizácia. Namiesto nich sa tam majú v budúcnosti vysadiť nízkokmenné
stromy alebo okrasné kríky. Z dôvodu, že na uvedenej križovatke ešte
prebiehajú stavebné práce, ktoré budú dokončené až po termíne určenej
výsadby, náhradná bude zrealizovaná na cintoríne v miestach, kde sa
pochováva na tzv. americký spôsob. Vysadené tam budú tuje,“</em></strong>
uviedol referent Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia Vladimír Regrút. O tom, kde bude nová zeleň vysadená, rozhoduje
orgán ochrany prírody. Nová výsadba nemusí byť realizovaná na tom istom
mieste, kde došlo k výrubu.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter