Výrub pri Turanoch preveruje inšpekcia

<p>Rozsiahly výrub
drevín donedávna rastúcich v okolí Domaše neďaleko Turian nad Ondavou už
preveruje Inšpekcia životného prostredia. Viac ako 32 hektárov lužného
lesa zlikvidovali vodohospodári s odôvodnením, že ide o rýchlorastúce
dreviny s negatívnym vplyvom na kvalitu vody v Domaši. Ochranári preto
upozornili príslušné štátne orgány, aby celú vec prešetrili.

<p>„Podnet na prešetrenie výrubu drevín v okolí Domaše bol
na Inšpektoráte životného prostredia (IžP) Košice prijatý telefonicky
dňa 19. marca. Po zistení realizátora predmetného výrubu vykonal IžP
Košice 3. apríla kontrolu v teréne, spojenú s obhliadkou na lokalitách
výrubu, ktoré sa spomínali v podanom podnete. V súčasnosti sa
zhromažďujú písomné podklady, vyhodnocujú sa skutočnosti zistené pri
kontrole a vyjadrenia orgánov štátnej správy k tomuto výrubu
drevín,“
informoval o priebehu kontroly hovorca Slovenskej
inšpekcie životného prostredia (SIžP) Michal Štefánek. V čase uzávierky
aktuálneho vydania ešte neboli známe výsledky kontroly. Stane sa tak až po
vyhodnotení všetkých skutočností a podkladov získaných v celom procese.
Kontrola sa skončí prerokovaním protokolu so zainteresovanými subjektami a
podpísaním zápisnice. „Koľko táto fáza potrvá, to v tejto
chvíli nemožno odhadnúť. Čas trvania kontroly totiž nie je určený ani
zákonom,“
doplnil hovorca.
SIžP je orgán štátneho dozoru, prostredníctvom ktorého vykonáva
Ministerstvo životného prostredia SR štátny dozor nad dodržiavaním Zákona
o ochrane prírody a krajiny, vrátane prešetrovania podnetov poukazujúcich
na porušenie tohto zákona.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter