Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výročná členská schôdza a MDŽ v Dennom centre

Členovia Denného centra pri MsÚ Stropkov sa dňa 8.marca 2018 stretli na
Výročnej členskej schôdzi, na ktorej predseda výboru J. Verba privítal
primátora mesta O. Brendzu a vedúceho odboru správneho a sociálnych vecí M.
Vašša.
Cieľom programu VČS bolo zhodnotenie spoločných aktivít za uplynulý rok a
plánovanie činnosti, ktoré nás čakajú v roku 2018.
Keďže schôdza sa konala v deň MDŽ, prítomným ženám sa prihovoril
predseda výboru a následne niekoľko slov predniesol primátor mesta.
Niet krajšej, milšej, ušľachtilejšej bytosti ako je žena. Práve preto,
každá žena je kvet medzi nami, pretože my muži, by sme bez žien nemohli
fungovať. Jeden klasik povedal, že ženy sú ako vzduch, bez ktorého sa nedá
žiť. Bez vzduchu nevieme dýchať. Takže kvet, ktorý Vám odovzdáme je
prejavom úcty a poďakovania za všetko čo ste urobili pre naše mesto,
spoločnosť a svoje rodiny, nech je zároveň želaním pevného zdravia, veľa
pohody, lásky, porozumenia a Božieho požehnania pre Vás do ďalších
dní.
Po týchto slovách odovzdali primátor mesta, vedúci odboru a predseda výboru
kvety naším milým ženám. Nasledovalo pohostenie s občerstvením.
Ďakujeme všetkým prítomným za účasť.
Výbor denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter