Vypaľovaním suchej trávy spôsobujú páchatelia nevyčísliteľné škody

Túto jar zasahovali hasiči v okrese Stropkov pri vypaľovaní suchej
trávy a krovinatých porastov už dvanásťkrát. Vo všetkých prípadoch
oheň úspešne zlikvidovali. Škody, ktoré bezohľadní ľudia takýmto
konaním spôsobujú, sú nevyčísliteľné.

Pri vypaľovaní suchých porastov totiž plamene pohltia nielen trávu a
kroviny, zhorí aj množstvo hmyzu, vtáctva či lesnej zvery.
„Nenahlásené vypaľovanie je jednoznačné porušenie zákona.
Možno ho pripísať na vrub nevedomosti ľudí o tom, ako poškodzujú
rozvíjajúcu sa jarnú vegetáciu vrátane hmyzu a vtáctva, ktoré nachádza
útočisko práve v týchto trávnatých a krovinatých
porastoch,“
upozornil Richard Holienčik z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku a dodal:
„Za takéto porušenie zákona môžeme uložiť viacero sankcií.
Môžeme ich deliť na priestupky, ktorých sa dopustí fyzická osoba a za
tieto priestupky je zákonom stanovená sadzba v sume do 331 €, pokuty sú
zákonom stanovené aj pre právnické osoby a pre fyzické osoby –
podnikateľov v rozmedzí od 8 298 € do 16 596 €.“
Podľa
slov Richarda Holienčika príslušníci HaZZ prichytia páchateľov buď priamo
pri vypaľovaní trávy, alebo pri hliadkovaní, ktoré sa vykonáva počas
rizikových období, napríklad v jari, alebo počas žatvy.
„Máme vytýčené hliadkovacie trasy, ktoré volíme podľa miest
s najväčším rizikom výskytu takýchto požiarov za uplynulé roky.
V rizikovom jarnom, tzv. vypaľovacom období prebiehajú aj letecké
monitoringy zo vzduchu, ktoré uľahčujú lokalizáciu a následnú likvidáciu
týchto požiarov,“
vysvetlil. V prípade, ak chce občan na
vypaľovanie trávy upozorniť, môže zavolať buď na ohlasovňu požiarov na
telefónne číslo 150, alebo na integrovaný záchranný systém 112.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter