Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Výnimočná oslava Dňa Zeme

Vedenie mestského
podniku Služba pripravilo v rámci osvetovej činnosti výnimočnú oslavu
Dňa Zeme pre žiakov 4. C triedy na ZŠ Mlynskej v Stropkove. Uplynulý
piatok ráno sa stretli na zbernom dvore pri prezentácii techniky a zariadení,
ktoré sa využívajú pri separovaní odpadu.

Následne sa presunuli späť do triedy, kde im zamestnanci Služby m. p.
pripravili zaujímavú prednášku o triedení odpadu. Žiaci pozorne
počúvali a boli pripravení odpovedať na všetky otázky. Dalo by sa
povedať, že po absolvovaní krátkeho kvízu sú už teraz odborníkmi na
separovanie odpadu a smelo môžu svoje nové poznatky posunúť ďalej.
Spoločnými silami a správnym separovaním teraz môžu prispieť
k zmenšovaniu skládky komunálneho odpadu.
„Verím, že všetko, čo sa deti naučili si budú pamätať a
v budúcnosti využívať. Dnes majú deti právo upozorniť svojich rodičov,
ak niečo robia nesprávne a poučiť ich,“
povedal D. Lukáč,
ktorý žiakov odmenili malou pozornosťou.
Túto oslavu zavŕšili spoločným zasadením lipy na školskom dvore, ktorá
bude rásť spolu s nimi.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter