Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Vymodeluj kúsok svojho sveta“

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci
grantového programu Projekty zamestnancov
v spolupráci so
zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s.
a našim dobrovoľníkom
Lukášom Bielikom sa s veľkou radosťou realizoval v Dome
detí Božieho milosrdenstva, n.o. ďalší projekt s názvom
„Vymodeluj kúsok svojho sveta“.
Projekt vychádzal z potrieb celoživotného vzdelávania a osvojovania si
praktických zručností osôb s telesným, mentálnym a kombinovaným
postihnutím pomocou pracovnej terapie. Našou snahou je klientov naučiť a
podporovať v samostatnom zvládaní pracovných činností každodenného
života a viesť ich k tomu, aby nadobudnuté zručnosti bežne využívali vo
svojom živote. Tento rok sme sa snažili posunúť klientov opäť ďalej a
rozšíriť možnosti pracovnej terapie zaujímavejšou formou a to tak, že sme
sa spoločne učili pracovať s hlinou. V rámci tvorivých dielničiek si
klienti vytvárali rôzne keramické dekoračné predmety, ktoré boli dostupné
aj verejnosti počas predaja na Stropkovskom jarmoku, a dokonca budú v predaji
aj počas vianočných trhov v Stropkove v „domčekovom stánku.“ Novinkou
pre všetkých nás bola práca na hrnčiarskom kruhu, ktorý sme si
zabezpečili práve vďaka finančnému príspevku Nadácie Volkswagen
Slovakia.
Vyžadovalo si to veľa trpezlivosti naučiť sa základy
práce s hlinou a točenia na kruhu, ale radosť z prvej zhotovené mištičky
stála za všetku snahu.
Aj takýmto spôsobom sa snažíme zvyšovať a skvalitňovať poskytované
sociálne služby, neustále ponúkať nové služby v našom zariadení a
podporovať klientov v aktívnych pracovných zručnostiach. Darí sa nám to
aj vďaka schváleným projektom a preto naše poďakovanie smerujeme
k Nadácii Volkswagen Slovakia, pretože práve vďaka jej
finančnej podpore mohli klienti domčeka nadobúdať nové poznatky a
zručnosti.
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter