Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

<p>Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz
ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do
31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na
preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Preukazy sa
vymieňajú od 01. 01. 2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddeleniach posudkových
činností Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu
držiteľa na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz
ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3×4
cm.
PhDr. Monika Vojčeková
Vedúca oddelenia posudkových činností ÚPSVaR Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter