Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Výmena podlahovej krytiny, projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Zámerom projektu bola
výmena podlahovej krytiny – laminátovej podlahy za keramickú dlažbu
v dvoch miestnostiach Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. Za 14 rokov
poskytovania sociálnych služieb došlo jednak k opotrebovaniu laminátovej
podlahy, a jednak jej výmena za keramickú dlažbu po iných našich
skúsenostiach predpokladá zvýšenie výhrevnosti miestností podlahovým
vykurovaním.

Celá výmena prebehla realizáciou prác objednanej dodávateľskej firmy
v mesiacoch júl – august 2019. Na realizácii sa darom keramickej dlažby
podieľalo aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Stropkove.
Výmenou laminátu za keramickú dlažbu sme docielili opravu podlahovej
krytiny, údržbu podlahového kúrenia, a v konečnom dôsledku zároveň
získali vyšší štandard pre klientov. Zároveň predpokladáme po jej
výmene zvýšenie teploty v dotknutých miestnostiach až o 4-5 stupňov,
úsporu množstva plynu na topení, energetickú úspornosť budovy a úsporu
financií i z dlhodobého prevádzkového hľadiska.
Tento projekt hodnotíme ako maximálne efektívne zvolené riešenie údržby a
využívania podlahového kúrenia a investovania našej projektovej dotácie
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorú sme získali
s podporou poslanca PSK Ing. Dušana Lukáča.
Aj touto cestou mu za pomoc srdečne ďakujeme.
Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter