Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotili výtvarnú súťaž Vesmír očami detí

<p>27. marca sa vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového
strediska vo Svidníku konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí 2012“ a odovzdanie diplomov a cien najlepším žiakom.
V okresoch Svidník a Stropkov organizuje priebeh súťaže hvezdáreň
v Roztokoch, tohto roku sa jej zúčastnilo 227 žiakov z 18 škôl
materských, základných a základných umeleckých. Porota v zložení V.
Guzlejová, H. Šaková, Z. Bodnárová, T. Olejár a K. Grusová vybrala dňa
16. 3. 2012 v každej zo súťažných kategórií po päť prác
postupujúcich do celoslovenského kola v Hurbanove. V jednotlivých
kategóriách si najlepšie počínali:
1. kategória (deti predškolského veku): VANATOVÁ Zuzana,
MŠ ul. Gen.Svobodu Svidník, SABANOŠOVÁ Nina, MŠ ul. L.Štúra Svidník,
BAKA Martin, MŠ ul. 8 mája Svidník, PETRÍKOVÁ Laura, MŠ ul. 8 mája
Svidník, BEŇKOVÁ Simona, MŠ ul. 8. mája Svidník
2. kategória (žiaci I. stupňa základných škôl): BARTKO
Jozef, ZŠ Breznica, HUMENÍK Filip, ZŠ Breznica, VASILENKO Rudolf, ZŠ ul.
8 mája Svidník, FEDÁK Kristián, ZŠ Bukovce, KLEBAN Marek, ZŠ Karpatská
Svidník
3. kategória (žiaci II. stupňa základných škôl):
COCUĽOVÁ Zuzana, ZŠ ul. 8 mája Svidník, NOVÁKOVÁ Kristína, ZŠ ul.
8 mája Svidník, MAGEROVÁ Romana, ZŠ Karpatská Svidník, MILÁ Jaroslava,
ZŠ ul. Komenského Svidník, CUPRIŠINOVÁ Dominika, ZŠ ul. Komenského
Svidník
4. kategória (žiaci I. stupňa základných umeleckých
škôl):
MAGERA Roland, ZUŠ Svidník, GOC Martin, ZUŠ Stropkov,
SIČÁKOVÁ Júlia, ZUŠ Svidník, HORKAVÁ Alexandra, ZUŠ Svidník, RUDYOVÁ
Antónia, ZUŠ Stropkov
5. kategória (žiaci II. stupňa základných umeleckých
škôl):
KIZÁKOVÁ Klára, ZUŠ Stropkov, BEDNÁRIK Tomáš, ZUŠ
Stropkov, PASTOREK JAROSLAV, ZUŠ Stropkov, KOSTILNÍKOVÁ Viktória, ZUŠ
Stropkov, ZAVODA Patrik, ZUŠ Svidník
Cenu poroty získavajú títo súťažiaci: KAŇUCHOVÁ Zuzana,
ZUŠ Giraltovce, KUCHTA Natália, ZUŠ Svidník, KOPČÁKOVÁ Sylvia, Gymnázium
Stropkov
Porota vysoko hodnotila úroveň všetkých prihlásených prác. Víťazom
srdečne blahoželáme!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter