Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vyhodnotili výtvarnú súťaž Paleta 2010

obrazekMinulý piatok sa
v spoločenskej sále MsK uskutočnila vernisáž regionálnej výstavy
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Paleta 2010. Hlavným organizátorom
podujatia bolo Podduklianske osvetové stredisko Svidník a OŠK Mesta Stropkov.
Na tomto ročníku sa zúčastnilo 33 autorov z okresu Svidník, ktorí sa
prezentovali 77 výtvarnými prácami a jednou sadou šachových figúrok a
20 autorov s 55 výtvarnými prácami z okresu Stropkov. Milovníci
výtvarného umenia si môžu prezrieť celkom 132 vystavených prác. Oproti
minulému roku bola slabšie zastúpená stredná a staršia generácia.

„Výtvarné práce už na prvý pohľad predstavujú pestrú
paletu výtvarného vyjadrovania v kategó­riách kresba, maľba, plastika,
insitná tvorba, grafika a počítačová grafika, ktorá je nóvum na tejto
výstave vďaka novým mladým začínajúcim autorom. Medzi autormi, ktorí sa
na výstave prezentujú v týchto kategóriách, ťažko nájsť nejaké
spoločné body. Tvorba neprofesionálnych výtvarníkov si zachováva širokú
štýlovú rozvrstvenosť od realistického cez štylizované a od expresívneho
až po abstraktné. Výtvarníci pre vyjadrenie svojich zámerov používajú
rôzne maliarske techniky, ktoré obohacujú o tvorivý experiment. Niektoré
obrazy sú výrazné hlavne vo farebnosti, v samotnej technike maľby, no aj
v zdrojoch inšpirácie. Niektoré maliarske práce vyjadrujú predovšetkým
emócie, náladu, experimentujú so škvrnou, iní pri svojich maliarskych
dielach pracujú s veľkou dávkou fantázie, hravosti, oslobodili sa od
klasickej maľby a otvoril sa im nový pohľad na maľbu ako takú.
V maľovaných insitných obrázkoch si oživujú spomienky na dedinu,
učarovali im významné sviatky a zvyky. Amatérski výtvarníci svoje pocity,
sny, nápady, vizuálne zážitky zachytávajú nielen vo svojich maľbách, ale
aj kresbách a grafikách. Okrem klasických grafických techník ako
linoryt – tlač z výšky a hĺbkotlačovej techniky – suchej ihly,
novým prínosom na tejto výstave je aj počítačová grafika, ktorej sa
venujú mladí autori vo svidníckom a stropkovskom okrese. Menej bola
zastúpená plastika,“
povedala na margo výstavy predsedníčka
poroty akademická maliarka Anna Boršovská-Nemcová, ktorá spolu
s ďalšími členmi poroty – výtvarníkom Michalom Bujdošom a
pracovníčkou POS vo Svidníku Helenou Petríkovou hodnotila vystavované
výtvarné práce. „Pri hodnotení tohto ročníka sa nám patrí
poďakovať organizátorom súťaže POS vo Svidníku a usporiadateľom
regionálnej výstavy, Odboru školstva a kultúry mesta Stropkov, ktorí so
zanietením propagujú tvorbu amatérskych výtvarníkov stropkovskej a
svidníckej verejnosti a zasluhujú sa o propagáciu ich tvorby aj mimo nášho
regiónu. A milovník umenia posúdi, utvorí si vlastnú mienku o tvorbe
zúčastnených výtvarníkov a zhodnotí celé podujatie, vyzdvihne klady aj
zápory, stretne sa s výtvarníkmi, ich prácami a možnože si domov odnesie
kúsok inšpirácie, kúsok ich talentu a dobrý pocit, hoci iba na
duši,“
dodala na záver A. Boršovská – Nemcová.

Výsledky Palety 2010 za okres Stropkov

Maľba – kategória B – autori od 15-25 rokov s výtvarným
vzdelaním:

1. miesto – Jozef Šeršeň (za temperu „Emanuel“),
2. miesto – Nikola Varcholíková (za temperu „Jarné lúče slnka“
„Plavba“),
3. miesto – Beáta Gombárová (za acryl na plátne „Gejša“) a Lenka
Sušinová (za kombinovanú techniku „Nespútanosť“).
Maľba – kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného
vzdelania:

1. miesto – Peter Vateha (za olejomaľbu „Kompozícia“),
2. miesto – Pavol Bujdoš (za suchý pastel „Koľko hodín je na
stropkovskej veži?“),
3. miesto – Jaromír Hybeľ (za olejomaľbu „Zimné impresie“).
Kresba – kategória A – autori od 15-25 rokov bez výtvarného
vzdelania:

1. miesto – Jana Kaščáková (za triptych „Kvet I.“, „Kvet II.“,
„Kvet III.“),
2. miesto a 3. miesto neudelené.
Kresba – kategória B – autori od 15-25 rokov s výtvarným
vzdelaním:

1. miesto – Nikola Varcholíková (za kolorovanú kresbu „Kamarát“ a
„Krajina sucha“),
2. miesto – Karolína Kavková (za kolorovanú kresbu „Historický
komiks“),
3. miesto – Gabriela Rusinová (za kolorovanú kresbu „Simeón“).
Kresba – kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného
vzdelania:

1. miesto – Marek Zajaroš (za kresbu uhľom „Na potulkách lesom“ a za
kresbu farebnými ceruzkami „Hríby“),
2. miesto a 3. miesto neudelené.
Plastika – kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným
vzdelaním:

1. miesto – Daňo Soóš (za plastiku „Óda na radosť“),
2. miesto a 3. miesto neudelené.
Grafika – kategória B – autori od 15-25 rokov s výtvarným
vzdelaním:

1. miesto a 2. miesto neudelené,
3. miesto – Pavol Palidráb (za linoryt „Songo“).
Počítačová grafika:
1. miesto – Karolína Kavková (za Akvarel + PC „Redemption“
„Vykúpenie“),
2. miesto a 3. miesto neudelené.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter