Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotili literárnu súťaž Poézia a próza 2009

V utorok 16. februára vyhodnotili v mestskej knižnici literárnu
súťaž Poézia a próza 2009. Zapojilo sa do nej deväť tvorcov vo veku od
12 do 35 rokov. Svoje dielka predstavili žiaci základných škôl, študenti
stredných a vysokých škôl, ale aj dospelí.

Predsedníčka poroty PhDr. M. Antošová PhD., vysokoškolská pedagogička
FF UKF v Nitre vo svojom príhovore uviedla: „Aj tento rok som
poverená zložitou úlohou, a síce zhodnotiť vaše práce a vybrať z nich
tie najlepšie. Nie je to jednoduché, pretože som postavená do pozície
objektívneho kritika a to aj napriek tomu, že si hlboko cením, že vôbec
tvoríte a v tvorbe sa snažíte dotýkať vznešenosti, originality i krásy.
Pokúsim sa teda v zmysle svojho najlepšieho vedomia a svedomia nazvať veci
pravým menom a to nie preto, aby som vás od ďalšej tvorby odradila, ale
naopak, aby som vás k neustálej práci na sebe a na svojich textoch
motivovala.“
Verdikt poroty bol následovný: prvé miesto
nebolo udelené, na druhom mieste skončila Lea Szabóová, tretie miesto
obsadila Alica Ternová. Cenu poroty za rozprávačské umenie získal Miroslav
Šalap, za schopnosť fantazírovania ocenila porota Nikoletku Novoveskú.
„V závere by som vám odkázala – čítať, čítať,
čítať. Snažiť sa o ľahkosť, originalitu a krásu slova. Keďže umenie
je o živote a všetci, aj keď samozrejme každý po svojom, prežívame
rovnaké fakty života – zradu, bolesť, lásku atď., musíme o nich
hovoriť a písať tak, ako to nikto pred nami doposiaľ neurobil. Navyše tok
slov je nutné „popretkávať“ krásou, lebo ona je atribútom, bez ktorého
by umenie nebolo umením,“
dodala na záver M. Antošová.
Všetci zúčastnení boli odmenení diplomom a knihou. Ceny do súťaže
venoval majiteľ kníhkupectva Hviezdoslav.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter