Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotili AMFO 2012

<p>Minulý piatok sa
v spoločenskej sále mesta Stropkov uskutočnilo vyhodnotenie Okresnej
výstavy amatérskej fotografie AMFO 2012. Zapojilo sa do nej 35 fotografov so
173 fotografiami. Oproti minulému roku, keď mohli súťažiaci prihlásiť do
jednotlivých kategórií neobmedzený počet fotografií, tentokrát bol ich
maximálny počet v jednej kategórii osem. Ich kvalitu hodnotili Gabriel Grund
(AFIAP) a Jaroslav Gutek (AFIAP) z bardejovského fotoklubu.

<p>Porota veľmi pozitívne hodnotila veľký počet zúčastnených autorov
(o päť viac ako v minulom roku – pozn. red.) vo všetkých kategóriách,
ale najmä skutočnosť, že amatérski fotografi sa snažili svoje práce
obohatiť o výtvarné prvky, teda o pridanú hodnotu k bežnému pohľadu.
Súťaž spĺňala požiadavky kvality okresnej výstavy a je reálny
predpoklad, že aj v nasledujúcich kolách bude úspešne reprezentovať
úroveň stropkovskej fotografie. „Je cítiť, že v meste začal
svoju prácu fotoklub, ktorý hneď od začiatku formuje výtvarný pohľad na
fotografiu, a teda poskytuje možnosti umeleckého napredovania. Ale hovorí sa,
že človeka môže najviac posunúť dopredu konštruktívna, a teda pozitívna
kritika, preto chcem upozorniť na niektoré nedostatky. Niektoré fotografie
boli na obrazovej strane označené copyrightom, čo nie je prípustné a môže
znamenať vyradenie fotografie zo súťaže. Taktiež je potrebné, aby všetky
posudzované fotografie boli predložené v takej kvalite, v akej postúpia do
ďalších kôl. Nesmú byť nahradzované v priebehu ďalšej súťaže
kópiou alebo kvalitnejším výtlačkom. Preto pre nasledujúci ročník bude
potrebné, aby usporiadateľ zabezpečil adekvátne nálepky na označenie
postupujúcich prác a tým sa vylúčila ich výmena. Celkovo môžem AMFO
2012 v Stropkove zhodnotiť ako veľmi perspektívnu súťaž najmä
z pohľadu ďalšieho pôsobenia vybraných prác vo vyšších kolách, ale aj
z pohľadu budúcnosti stropkovskej fotografie a pôsobenia stropkovského
fotoklubu,“
povedal Gabriel Grund. Jaroslav Gutek ešte doplnil,
že niektorí fotografi získali aj viacnásobné ocenenia, čo je najlepším
dôkazom kvality ich fotografií a talentu.
Výsledky: Skupina A – čiernobiela fotografia: 1. miesto – Erik Lozák,
2. miesto – Ing. Anton Hričan, 3. miesto – Erik Lozák a Igor Bujdoš.
Skupina A – farebná fotografia: 1. miesto – Michal Šichula,
2. miesto – Ing. Andrej Belovežčík a Ing. Anton Hričan, 3. miesto –
Viliam Novický. Skupina B – čiernobiela fotografia: 1. miesto –
neudelené, 2. miesto – Jakub Hutňan a Kristiáh Babjar, 3. miesto –
Jakub Hutňan. Skupina B – farebná fotografia: 1. miesto – neudelené,
2. miesto – Martina Kanalošová, 3. miesto – Jakub Hutňan a Kristián
Babjar. Skupina C – čiernobiela fotografia: 1. miesto – neudelené,
2. miesto – Eva Ďurajková. Skupina C – farebná fotogravia: 1. miesto,
2. miesto, 3. miesto – Eva Ďurajková. Pre milovníkov umenia len
pripomíname, že výstava súťažných fotografií potrvá do 4. mája.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter