Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie výstavy Chráňme lesnú zver 2018

Výstava výtvarných prác Chráňme lesnú zver detí MŠ, žiakov ZŠ, ZŠ
s MŠ a ZUŠ okresu Stropkov bola aj tento rok súčasťou XXI. ročníka
chovateľskej výstavy trofejí, ktorá sa v tomto roku konala v priestoroch
spoločenskej sály kultúrneho strediska. Túto výstavu organizuje mesto
Stropkov v spolupráci s OkO SPZ v Stropkove. Táto výstava má u detí a
žiakov veľkú obľubu. O tom svedčí aj veľké množstvo výtvarných
prác, ktorými na výstavku prispievajú. XXI. ročník tejto výstavy
obohatili aj priestorové práce žiakov z prírodných materiálov a to
posedy, kŕmidla a pod. Porota má preto každý rok ťažkú úlohu vybrať
z toľkého množstva prác tie najkrajšie. Porotcovia v zložení Mgr.
Domicián Križanovský, Bc. Anežka Madzinová a Helena Kohutová nakoniec
výtvarné práce vyhodnotili takto:
kategória:
Materské školy
1. miesto: Lea Šimo Svrčeková – MŠ A. Hlinku
2. miesto: Liana Prusáková – MŠ Matice slovenskej, elokovaná trieda
Bokša
3. miesto: Oliver Blanár – SZUŠ
kategória: ZŠ 1. – 4. ročník
1. miesto: Olívia Perátová – ZŠ Mlynská
2. miesto: Teodor Bujdoš – ZŠ Chotča
3. miesto: Klára Fedáková – ZŠ s MŠ Bukovce, Simona Lukáčová –
CZŠ sv. Petra a Pavla
kategória: ZŠ 5. – 9. ročník
1. miesto: Gabriela Soóšová – SZUŠ
2. miesto: Matúš Prusák – ZUŠ F. Veselého
3. miesto: Diana Viktória Cimbová – SZUŠ
Kategória priestorových prác:
1. miesto: Samuel Cipka – ZŠ Chotča
2. miesto: Patrik Janočko – ZŠ Chotča
3. miesto: Adela Otrošinová – ZŠ Mlynská
CENA POROTY: Adam Otrošina – SZUŠ, Roman Bartko – ZŠ s MŠ Bukovce
CENA VEDÚCEHO OŠK: Ema Gajdošová – SZUŠ, Alexandra Paličková – ZŠ
s MŠ Bukovce
Cena predsedu OkO SPZ: Šimona Cichá – ZUŠ F. Veselého
Cena okresnej organizácie SPZ: Tereza Bujdošová – CZŠ sv. Petra a
Pavla
Mgr. Domicián Križanovský, predseda poroty

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter