Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie Vianočnej hviezdičky 2016

Dňa 1. decembra 2016 o 15.30 h sa v priestoroch SNM – Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku stretli speváci rôznych vekových
kategórií, aby si zaspievali na 1. ročníku súťažnej prehliadky nazvanej
Vianočná hviezdička.

Organizátori podujatia – Halyna Myvkanyč, Regionálna rada ZRUSR vo
Svidníku, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Podduklianske
osvetové stredisko vo Svidníku pripravili 1. ročník súťažnej prehliadky
zameranej na interpretáciu vianočných piesní a kolied. Silné melódie
tradičných kolied a krásny spev interpretov si prítomné publikum vychutnalo
v dvojhodinovom programe, počas ktorého sa predstavilo 24 súťažných
čísel. Do súťaže sa zapojili predovšetkým sólisti, účinkovalo aj jedno
spevácke duo a tri spevácke skupiny. Zastúpené boli základné a umelecké
základné školy zo Svidníka, zo Stropkova, z Giraltoviec a z Nižného
Mirošova. Účinkujúcich hodnotila odborná porota v zložení: Anna
Vaňková, Michaela Sušinová a Ľudmila Ražina.
Umiestnenie v zlatom pásme a postup získali: KATEGÓRIA I.
(vek 7 – 12 rokov): Martin Baloga – ZŠ Karpatská Svidník, skupina
Medulienky – ZŠ Karpatská Svidník, Sabína Hošková – SZUŠ Stropkov,
Dalibor Braja – SZUŠ Stropkov, duo Miriama Bučková a Alica
Olčáková – SZUŠ Stropkov, Timea Korpoňová – ZUŠ F. Veselého
Stropkov, spevácka skupina zo ZŠ v Giraltovciach, KATEGÓRIA II. (vek 13 –
18 rokov): Terézia Vageľová – ZUŠ F. Veselého Stropkov, Oliver
Olejár – ZUŠ Giraltovce, Katarína Onofrejová – ZUŠ Giraltovce,
KATEGÓRIA IV. (vek nad 40 rokov): ŽSSk Svidníčanka
Všetkým účinkujúcim a víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa
tešíme na galakoncert, ktorý sa uskutoční 13. januára 2017 v Dome
kultúry vo Svidníku.
Miriama Vinjarová
POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter