Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie územných kôl súťaží v poskytovaní prvej pomoci 2018

Územných kôl poskytovania Prvej pomoci 2018 DMZ I. a II. st. konaných
v dňoch 22.5.2018, 23.5.2018 a 24.5.2018

Územné kola súťaže v poskytovaní Prvej pomoci 2018 DMZ I. a II.
stupňa okresov Svidník a Stropkov sa uskutočnili v dňoch 22.5. –
24.5.2018 a zúčastnilo sa ich celkovo 34 družstiev po prvý krát na troch
miestach okresov a to takto:

22.5.2018 v Giraltovciach 7 družstiev I. stupňa a 4 družstvá II. stupňa
23.5.2018 vo Svidníku 3 družstvá I. stupňa a 7 družstiev II. stupňa
24.5.2018 v Stropkove 8 družstiev I.stupňa a 5 družstiev II. stupňa

Aby súťaž bola dobre pripravená a mohla sa uskutočniť na pripravených
súťažných stanovištiach, do súťaže sme zapojili rozhodcov, figurantov,
maskérku, učiteľov – zdravotníkov, ako doprovod družstiev a
dobrovoľníkov.
Vedomostná úroveň súťažiacich bola na požadovanej úrovni a súťažiaci
boli na súťaž dobre pripravení, čo svedčí aj to, že bodové rozdiely
medzi družstvami boli minimálne.

Umiestnenie v kategórii DMZ I. stupňa: DMZ II. stupeň (Giraltovce)
1. miesto ZŠ Giraltovce ZŠ Giraltovce
2. miesto ZŠ Lúčka Súkromná ZŠ Giraltovce
3. miesto ZŠ Giraltovce ZŠ Giraltovce
4. miesto SZŠ Giraltovce ZŠ Kračúnovce
ZŠ Kalnište
ZŠ Kračúnovce
ZŠ Želmanovce
Umiestnenie v kategórii DMZ I. stupňa: DMZ II. stupeň (Svidník)
1. miesto ZŠ Rovné Spojená škola Svidník
2. miesto ZŠ Vyšný Mirošov CZŠ sv. Juraja Svidník
3. miesto ZŠ Vyšný Orlík ZŠ Komenského Svidník
4. miesto ZŠ Kružlová
ZŠ Mlynská Stropkov
ZŠ 8. Mája Svidník
ZŠ Karpatská Svidník
Umiestnenie v kategórii DMZ I. stupeň DMZ II. stupeň (Stropkov)
1. miesto CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
2. miesto I. ZŠ Stropkov I. ZŠ Stropkov
3. miesto III. ZŠ Stropkov ZŠ s MŠ Havaj
4. miesto ZŠ s MŠ Bukovce ZŠ s MŠ Bukovce
ZŠ Breznica ZŠ a MŠ Kolbovce
ZŠ s MŠ Havaj
ZŠ s MŠ Kolbovce
ZŠ s MŠ Lomné

V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili a
zvlášť dobrovoľníkom, ktorí boli v pozícii rozhodcov, figurantov,
maskérky. Zároveň patrí poďakovanie zástupcom mesta Giraltovce, Stropkov,
ktorí nám poskytli priestory na zrealizovanie súťaže a tým podporili našu
akciu. Poďakovanie patrí aj Ing. Michalovi Polákovi za poskytnutie priestorov
na maskovanie.
SČK ÚzS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter