Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí 2016

<p>Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci
s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času
a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2016 už tridsiaty
prvý ročník súťaže „Vesmír očami detí“. Pre okresy Svidník a
Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Spomedzi oslovených
škôl sa do súťaže zapojilo 24 základných, materských a základných
umeleckých škôl s počtom prác 350. Odborná porota v zložení Helena
Petriková, Mgr. art. Tomáš Olijár a Mgr. Vladimír Makara vybrala v prvých
štyroch kategóriách po päť najlepších rovnocenných prác, ktoré
postupujú do celoslovenského kola. V poslednej piatej kategórii porota
udelila iba 3 miesta z dôvodu nízkeho počtu zaslaných prác.<br>
<strong>Postupujúci v jednotlivých kategóriách:</strong><br>
<strong>1. kategória:</strong><br>
Nelly Barlíková, MŠ 8. mája Svidník<br>
Marko Olejár, MŠ Ľ. Štúra Svidník<br>
Karolína Vargová, MŠ Ľ. Štúra Svidník<br>
Luka Palica, MŠ Ľ. Štúra Svidník<br>
Veronika Melikantová,<br>
<strong>2. kategória:</strong><br>
Eva Halčíková, CZŠ sv. Juraja Svidník<br>
René Havrila, ZŠ Giraltovce<br>
Alexej Bača, ZŠ ul. karpatská<br>
Nikolas Choma, ZŠ s MŠ Bukovce<br>
Zachariáš Bujdoš, ZŠ Chotča<br>
<strong>3. kategória:</strong><br>
Marko Daňo, CZŠ sv. Juraja Svidník<br>
Tamara Alexovičová, ZŠ Cernina<br>
Miriam Jalčaková, CZŠ sv. Juraja Svidník<br>
Margaréta Renchová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov<br>
Matej Bujdoš, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov<br>
<strong>4. kategória:</strong><br>
Samuel Piršč, ZUŠ Svidník<br>
Mikuláš Majda, ZUŠ Svidník<br>
Tamara Malačinová, ZUŠ F. Veselého Stropkov<br>
Klaudia Macková, ZUŠ F. Veselého Stropkov<br>
Sabina Kimaková, ZUŠ Svidník<br>
<strong>5. kategória</strong><br>
Simona Grundzová, ZUŠ Svidník – elokované pracovisko ZŠ Kružlová<br>
Nikola Halušková, ZUŠ Svidník – elokované pracovisko ZŠ Kružlová<br
/>
Benedict Seman, ZUŠ Svidník</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter