Vyhodnotenie regionálnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby

<p>15. marca v priestoroch POS vo Svidníku sa uskutočnila regionálna
prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo
kultúry a z jeho poverenia národné osvetové centrum.

<p>Táto súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Okrem
vekových skupín sa prezentuje v rôznych žánrových kategóriach: dokument,
reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip a minútový
film. V našom regionálnom kole nás tento rok reprezentovalo šesť autorov
s 8 filmami. Predsedom odbornej poroty bol Stanislav Varga – filmár
z filmového klubu Prešov. Tohtoročne najlepšie ocenené filmy boli
nominované do krajského kola , ktoré sa uskutoční 16.4.2012 v priestoroch
ŠOS v Prešove s postupom na celoštátne kolo CINEAMA 2012 v Bratislave.
Za technickú pomoc pri premietaní filmov sa chcem poďakovať Danielovi
Brudňákovi zo Svidníka, všetkým filmárom a prítomným divákom. Odborná
porota sa zhodla, že tohtoročná súťaž sa vyznačovala vyššou kvalitou a
spracovaním súťažných príspevkov. Regionálna súťaž vyvrcholila
rozborom súťažných videofilmov a diskusiou s odbornou porotou.
Vyhodnotenie:
1. miesto – Stropkovskí amatérski filmári /SAF/ – Gabriel Zajtko,
Tobiáš Petra a Pavel Bielik za hraný film Stratené spomienky
2. miesto – Marián Sasarák za film Fóbia
3. miesto – Martin Kundrík za film Športujeme
Katarína Grúsová-metodik pre výtvarníctvo, fotografiu a film. POS
Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter