Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie regionálnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby

<p>15. marca v priestoroch POS vo Svidníku sa uskutočnila regionálna
prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo
kultúry a z jeho poverenia národné osvetové centrum.

<p>Táto súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Okrem
vekových skupín sa prezentuje v rôznych žánrových kategóriach: dokument,
reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip a minútový
film. V našom regionálnom kole nás tento rok reprezentovalo šesť autorov
s 8 filmami. Predsedom odbornej poroty bol Stanislav Varga – filmár
z filmového klubu Prešov. Tohtoročne najlepšie ocenené filmy boli
nominované do krajského kola , ktoré sa uskutoční 16.4.2012 v priestoroch
ŠOS v Prešove s postupom na celoštátne kolo CINEAMA 2012 v Bratislave.
Za technickú pomoc pri premietaní filmov sa chcem poďakovať Danielovi
Brudňákovi zo Svidníka, všetkým filmárom a prítomným divákom. Odborná
porota sa zhodla, že tohtoročná súťaž sa vyznačovala vyššou kvalitou a
spracovaním súťažných príspevkov. Regionálna súťaž vyvrcholila
rozborom súťažných videofilmov a diskusiou s odbornou porotou.
Vyhodnotenie:
1. miesto – Stropkovskí amatérski filmári /SAF/ – Gabriel Zajtko,
Tobiáš Petra a Pavel Bielik za hraný film Stratené spomienky
2. miesto – Marián Sasarák za film Fóbia
3. miesto – Martin Kundrík za film Športujeme
Katarína Grúsová-metodik pre výtvarníctvo, fotografiu a film. POS
Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter