Vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže Hľadaj krásu v prírode

<p>ZUŠ F. Veselého
v Stropkove zorganizovala 3. ročník výtvarnej súťaže Hľadaj krásu
v prírode pre žiakov základných umeleckých škôl Prešovského kraja.
Našu výzvu prijalo šesť škôl, ktoré zaslali svoje práce do súťaže,
ktorá si kladie za cieľ naučiť vnímať mladé výtvarné talenty krásu
okolo seba a vedieť ju zachytiť svojským, originálnym pohľadom, aby ju
mohli sprostredkovať svojmu divákovi.

<p>Porota pracovala v zložení: predseda – Michal Bujdoš; členovia: Oľga
Barburská, Mgr. Hedviga Šaková, Bc. Martina Sakarová a Mgr. Miloslav
Cimbala. Z veľkého množstva výtvarných prác bolo veľmi náročné
vybrať víťazné práce. Veľa výtvarných prác bolo zaujímavých a
nápaditých. Hodnotila sa kreativita, netradičný prístup, myšlienka,
technické postupy a výtvarný výraz tej-ktorej práce.
Víťazi v I. kategórii (7-9 rokov): 1. miesto – Anna
JARINKOVIČOVÁ (ZUŠ Vranov nad Topľou), 2. miesto – Timea LUTÁŠOVÁ
(ZUŠ Medzilaborce), 3. miesto – Kristína FIĽARSKÁ (ZUŠ F. Veselého
Stropkov)
Cena poroty – Weronika MILAN (ZUŠ Svidník)
Cena riaditeľa ZUŠ F. Veselého – Matej BUJDOŠ (ZUŠ F.
Veselého Stropkov)
II. kategória (10-12 rokov): 1. miesto – Kristián
ČIČVÁK (ZUŠ Medzilaborce), 2. miesto – Tamara MIŠKOVÁ (ZUŠ Vranov nad
Topľou), 3. miesto – Paula VYSOKAJOVÁ (ZUŠ F. Veselého Stropkov)
Cena poroty – Julia RESZKA (ZUŠ F. Veselého Stropkov)
Cena riaditeľa ZUŠ F. Veselého – Radka VARGOVÁ (ZUŠ
Svidník)
III. kategória (13-15 rokov): 1. miesto – Eva
PALIŠINOVÁ (ZUŠ F. Veselého Stropkov), 2. miesto – Tomáš BEDNÁRIK
(ZUŠ F. Veselého Stropkov), 3. miesto – Sofia SIVÁKOVÁ – (ZUŠ
Medzilaborce)
Cena poroty – Martina ŠERŠEŇOVÁ (ZUŠ F. Veselého
Stropkov)
Cena riaditeľa ZUŠ F. Veselého – Daniela TRUHLÍKOVÁ
(ZUŠ Vranov nad Topľou)
Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich pedagógom, taktiež aj porote,
ktorých členovia prišli vo voľnom čase vyhodnotiť túto výtvarnú
súťaž.
Srdečne pozývame širokú verejnosť do výstavných priestorov na prízemí
OšaK pri MsÚ v Stropkove, kde je inštalovaná táto výstava.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter