Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhlásenie predsedu ZMOS k podpisu memoranda sociálnych partnerov

Združenie miest a obcí Slovenska vníma Memorandum ako deklaráciu dobrej
vôle a ďalší krok k naplneniu našej snahy o zvýšenie platov v celej
verejnej správe.

„Podľa nás je to nástroj na hodnotenie kvality práce a
tiež odbornosti našich zamestnancov. Uvedomujeme si, že bez kvalitného a
adekvátne ohodnoteného zamestnanca sa len ťažko budeme posúvať ďalej.
V podmienkach miest a obcí sme vždy presadzovali, aby mal zamestnávateľ
dosah na spôsob a výšku odmeňovania všetkých zamestnancov, vrátane ľudí
v školstve,“
uviedol.
Ako ďalej uvádza, akceptujeme navrhované skokové navýšenie platov o 10 %
na dva roky. Súhlasíme s tým, aby kolektívna zmluva a podmienky
zamestnávania vo verejnej správe boli uzavreté na obdobie dvoch rokov, za
predpokladu navýšenia minimálnej mzdy na úrovni od 510 eur po maximálne
520 eur. Vieme, že ide o rozpočtovo náročnú oblasť v ktorej by
výraznejšie navýšenie minimálnej mzdy naše rozpočty nezvládli. Preto
chceme v časovom predstihu poznať reálne finančné dopady každej
prijímanej legislatívy. Na tohtotýždňovej Rade ZMOS sme prijali uznesenie
podľa ktorého žiadame vládu SR a NR SR, aby neprijímali novú legislatívu
voči miestnej samospráve, ktorou budú ukladané nové úlohy a povinnosti
obciam a mestám bez finančného krytia zo strany štátu, pretože finančný
dopad tohto navýšenia platov bude vo výške cca 150 miliónov eur.
Michal Sýkora, predseda ZMOS

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter