Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhlásená je prvá výzva na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Začiatkom augusta bola vyhlásená výzva na žiadosti o príspevok na
rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú
záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur.
Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2019. V prvom
kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov
s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je
ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

„Týmto príspevkom chceme motivovať občanov, aby svoje
rodinné domy stavali v štandarde zodpovedajúcom budovám s takmer nulovou
potrebou energie. Je v záujme štátu a celej spoločnosti míňať na
prevádzku budov čo najmenej energií. Verím, že o príspevok bude
záujem,“
povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád
Érsek.
Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 2. septembra 2019 na
webovom portáli www.zatepluj.sk v časti
„Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“.
Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019.
Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné
poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré
bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri
2014. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť
budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky, ako aj
návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na www.zatepluj.sk.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter