Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Východoslovenská distribučná odkúpila prípojku

Takmer celý
poslanecký zbor sa spolu s vedením mesta stretol na pondelkovom mimoriadnom
zasadaní mestského zastupiteľstva v zasadacej miestnosti Mestského úradu.
Na v poradí 18 zastupiteľstve sa rokovalo o odpredaji majetku
z vlastníctva mesta, konkrétne nadzemnej prípojky vysokého 22kV
napätia.

Prípojka dlhá 300 metrov vedie od podperného bodu smerom k areálu
hnedého priemyselného parku cez päť betónových podperných bodov.
Súčasťou tohto elektro-energetického zariadenia je úsekový odpájač,
ktorý má poškodené izolátory na vypínacom mechanizme a je nevyhnutná jeho
výmena. Výmenu môže vykonávať len odborný personál, za pomoci
špeciálnej techniky. Náklady na výmenu boli podľa odhadov stanovené na
sumu 6 000 eur.
„Prípojka napája elektrickou energiou trafostanicu v hnedom
priemyselnom parku, kde sú elektrinou zásobované výrobné prevádzky Stamar,
IP Conector Technology, Stanislav Potoma PS, ktoré sú v zmluvnom vzťahu
s Východoslovenskou distribučnou, no funkčnosť prípojky zabezpečuje mesto
Stropkov,“
uviedol vedúci odboru správy majetku František
Hurný. Ďalej pokračoval, že tento havarijný stav prípojky ohrozuje
distribúciu elektrickej energie v priemyselnom parku a mesto nemá
k dispozícii odborný personál, techniku a ani finančné zdroje na opravu a
jej následnú prevádzku. Odpredajom spomínanej prípojky sa VSD, a.s. mestu
zaviazala, že zabezpečí jej opravu a rovnako bude zabezpečovať aj jej
údržbu a distribúciu elektrickej energie v tejto lokalite. Poslanci návrh
podporili potrebnou väčšinou hlasov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter