Východoslovenská distribučná odhalila 700 neoprávnených odberov elektriny

<p>Východoslovenská distribučná a. s. Košice vykoná ročne približne
20 tisíc kontrol technického stavu elektromerov. Ďalších cca 7 tisíc
kontrol je zameraných na odhaľovanie neoprávnených odberov. Tie vykonávajú
inšpektori vybavení príslušnými detekčnými zariadeniami. V tomto roku sa
v 700 prípadoch neoprávnený odber aj potvrdil.

<p>„Impulzy na kontrolu odberných miest sú rôzne. Môže ísť
o nesprávne pridelenú spotrebu do určitej tarify, nameranú nulovú hodnotu,
prinízku spotrebu, alebo naopak, nadmernú spotrebu, ale aj o poruchu na
meradle. Zároveň už druhý rok pokračujeme vo výmene tradičných
indukčných elektromerov za tzv. statické. Medzi ich výhody patrí
predovšetkým pamäť mesačných stavov spotrebovanej elektriny, automatická
kontrola správnosti sledu fáz, automatická kontrola správnosti smeru toku
energie, možnosť automatického odpočtu bezdrôtovou sondou. V neposlednom
rade minimalizujú možnosti nežiaduceho zásahu do meracieho zariadenia.
Statický elektromer patrí medzi technologický nadštandard, ktorým sa
snažíme neustále skvalitňovať služby pre odberateľov,“

uviedla hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej Andrea Danihelová a
zdôraznila, že cieľom kontrol je prioritne sledovať funkčnosť a technický
stav meradiel, pričom prinízky alebo privysoký odber elektriny za
porovnateľné obdobie vždy hodnotia ako anomáliu, ktorá poukazuje
predovšetkým na možný technický, resp. funkčný problém meradla spotreby
elektriny. Takéto nezrovnalosti preverujú s cieľom zistiť príčinu a
prípadnú poruchu na meradle odstrániť. „Meradlo je podľa
legislatívy majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Jeho kontrolou
si VSD ako majiteľ preveruje funkčnosť a technickú spôsobilosť zariadenia.
Toto zariadenie má byť podľa platných noriem na verejne prístupnom mieste,
ak ide o rodinný dom, v prípade bytového domu ho vieme skontrolovať bez
vstupu do bytu. Spoľahlivosť elektromera je takisto v záujme
odberateľa,“
ozrejmila. Zaujímalo nás, či sa pracovníci
Východoslovenskej distribučnej stretli pri kontrolách elektromerov aj
s nejakými negatívnymi reakciami zo strany majiteľov domov alebo bytov.
„Len vo výnimočných prípadoch sme sa stretli s negatívnym
postojom voči našej starostlivosti o meracie zariadenie. Odberatelia
v drvivej väčšine vítajú servisné služby akou je výmena elektromera,
periodické preverenie jeho funkčnosti a pod. Takisto sa stretávame s veľmi
pozitívnymi odozvami verejnosti na hromadné kontroly zamerané na zistenie
neoprávneného odberu, ktorý sa klasifikuje ako krádež,“

skonštatovala Danihelová. Konkrétne údaje o počte kontrolovaných miest a
počte zistených neoprávnených odberov v okrese Stropkov sme sa nedozvedeli.
Slovenská distribučná totiž štatistiky takéhoto charakteru nevedie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter