Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Východná časť námestia dostane nový šat

<p>V minulom vydaní
Stropkovského Spektra sme sa venovali problematike farebných riešení
obytných domov. Zástupcovia samosprávy i odborníčka v tejto oblasti
skonštatovali, že v súčasnosti majú stavebné úrady len minimálny dosah
na výber fasády rekonštruovaných budov.

<p>Prísnejšie pravidlá pre realizáciu nových fasád by platili, ak by
obnovované budovy boli súčasťou územnej zóny. Podobne ako v prípade
budovania štyroch polyfunkčných domov na námestí, kde každý stavebník
musel dodržať farebný návrh schválený architektom. V súčasnosti mesto
pripravuje architektonické riešenie východného priečelia námestia
s rodinnými domami. „Architekt by mal po konzultácii
s každým vlastníkom nehnuteľností v tejto časti námestia vypracovať
územný projekt zóny, ktorý následne prejde schvaľovacím procesom
v zastupiteľstve. Projekt bude obsahovať záväzné ukazovatele, ktorými sa
vlastníci budú musieť pri rekonštrukcii riadiť. Treba povedať, že nikto
nebude tlačený okamžite niečo opravovať alebo meniť, dokument bude
slúžiť na to, že každý budúci stavebný zásah bude povolený len za
schválených podmienok,“
informoval o zámeroch samosprávy
Ladislav Dubas.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter