Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vybudujú nové parkovisko a chodník

Jednou z budúcoročných investičných akcií na území mesta bude
rekonštrukcia chodníka na Konštantínovej ulici (od gréckokatolíckej cerkvi
po Chotčanskú ulicu).

Mesto dostalo na tento účel dotáciu z Ministerstva financií vo výške
390 tis. korún, zvyšné prostriedky budú vyčlenené v mestskom rozpočte
pre rok 2009. „Požiadavku na predkladanie ponúk sme zadali
výlučne stropkovským firmám. Pôvodne sme plánovali uložiť zámkovú
dlažbu, ale predbežné prepočty hovorili, žeby to bola príliš náročná
investícia, preto bude nový povrch z obaľovanej asfaltovej
drvi,“
uviedol vedúci odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas.
Ďalšou akciou, ktorú by chcela radnica ukončiť ešte v tomto roku bude
vybudovanie 62 parkovacích miest pri bytovke na ulici Chotčanskej.
„Okrem 62 parkovacích miest pribudne od Hrnčiarskej nová
spevnená miestna komunikácia. Zároveň bude umožnený lepší prístup
k rodinnému domu pána Miltáka, ktorý mal vjazd a výjazd neďaleko
frekventovanej križovatky. Súčasne zabránime výjazdu zo súčasnej
improvizovanej parkovacej plochy pri bytovkách na hlavnú cestu, kde je dnes
vysoké riziko vzniku kolíznych situácií,“
vysvetlil
L. Dubas.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter