Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výborný začiatok Valentínskej kvapky krvi 2012

<p>Ako sme širokú
verejnosť informovali Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
zahájil, tak ako aj ostatné územné spolky na celom Slovensku, dňa
8. februára už 17. ročník Valentínskej kvapky krvi, ktorá potrvá do
9. marca 2012. Zatiaľ z plánovaných odberov krvi sa uskutočnili 3 odbery
a treba hneď úvodom povedať, že úspešne.

<p>Vo Svidníku na Hematologickom – transfúznom oddelení nemocnice
Armádneho gen. Ľ. Svobodu sa uskutočnili zatiaľ odbery krvi takto:
1. 08.02.2012 – prišlo darovať 32 bezpríspevkových darcov, krv odobrali
31 BDK z toho bolo 5 prvodarcov.
2. 15.02.2012 – prišlo darovať 52 BDK, krv odobrali 49 BDK, z toho boli
4 prvodarcovia.
Čiže vo Svidníku zatiaľ prišlo darovať 84 BDK, krv odobrali 80 BDK
z toho boli 9 prvodarcovia.
Ďalej náš Miestny spolok SČK v Giraltovciach pod vedením Mgr. Danky
Macákovej, zorganizoval v spolupráci s Národnou transfúznou službou
Prešov odber ,krvi v nemocnici Giraltovce dňa 14.02.2012 a tu je výsledok:
14.02.2012 – prišlo darovať 68 BDK, krv bola odobratá 49 BDK z toho
boli 19 prvodarcovia.
Keď to zrekapitulujeme, tak zatiaľ počas troch odberov VKK 2012 prišlo
darovať krv spolu: 152 darcov krvi, krv bola odobraná 129 BDK z toho bolo
28 prvodarcov.
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým BDK, ako aj HTO Svidník, NTS
Prešov a kolegyniam, pani Bahledovej, Sabolovej a Mgr. Macákovej, ktoré tieto
odbery krvi zabezpečovali, BDK za to, že prišli a darovali to najcennejšie
čo človek má a to svoju krv, čím značne pomohli nášmu zdravotníctvu a
tým, ktorí to v týchto dňoch najviac potrebovali.
Zvlášť sa chcem poďakovať riaditeľke MŠ Ľudovíta Štúra a našej
predsedníčke Územného spolku SČK Nataši Šepitkovej, ktorá prišla dňa
15. 02. 2012 do Nemocnice Svidník na Hematologicko transfúzne oddelenie aj
so svojimi detičkami, aby jednak pozdravila darcov krvi, ale hlavne, aby
detičkám ukázala, ako taký odber krvi prebieha.
Pani Šepitkovú s deťmi prijal a doprevádzal aj riaditeľ Nemocnice Ing.
Peter Petruš, ktorý ich pozval aj na malé občerstvenie do svojej pracovne a
detičky aj obdaril sladkosťami. Neskôr sa táto skupinka detí z MŠ Ľ.
Štúra presunula z Nemocnice aj k okresnému riaditeľovi PZ vo Svidníku
Pplk. Peter Hajníkovi, ako aj k prednostovi MsÚ Svidník Mgr. Vladimírovi
Šandalovi, ktorí sa návšteve potešili a detičky tiež obdarovali
sladkosťami.
Ešte raz ďakujem!
Ing. Karol Kalinák, riaditeľ SČK ÚzS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter