Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vybavovanie petícií po novom

<p>Mestá a obce majú leto na to, aby si upravili a aktualizovali podmienky
vybavovania petícií, nakoľko od prvého septembra 2015 bude účinná novela
zákona o petičnom práve. Po novom budú výsledky vybavenia petícií
zverejňované na webe.</p>

<p>Petičné právo treba vnímať za jedno zo základných práv, keďže je
garantované Ústavou Slovenskej republiky, ale aj spomínaným zákonom
o petičnom práve a svoje miesto má tiež aj v Zákone o obecnom zriadení.
Je priestor na vyjadrenie požiadaviek, prípadne návrhov obyvateľov. Mestá a
obce vo svojich dokumentoch upravujú mechanizmus využívania petičného
práva na svojom území. Najčastejšie túto oblasť upravujú formou
všeobecne záväzného nariadenia, Smernicou či Zásadami o uplatňovaní
petičného práva. Bez ohľadu na dokument, v ktorom upravujú podmienky
využívania petičného práva je potrebné zdôrazniť, že v zmysle novely
zákona z januára tohto roka by mali svoje pravidlá vybavovania petícií
aktualizovať samosprávy tak, aby vyhovovali novým povinnostiam. Teda
zverejneniu výsledkov petície na webe, ale aj tomu, aby petíciu, ktorú
podporilo najmenej 1 000 osôb, alebo aspoň 8 percent osôb oprávnených
voliť do orgánov samosprávy obcí a bola adresovaná obecnému
zastupiteľstvu poslanecký zbor prerokoval a umožnil počas jej prerokovania
vystúpiť zástupcovi a členom petičného výboru.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter