Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vybavovanie petícií po novom

<p>Mestá a obce majú leto na to, aby si upravili a aktualizovali podmienky
vybavovania petícií, nakoľko od prvého septembra 2015 bude účinná novela
zákona o petičnom práve. Po novom budú výsledky vybavenia petícií
zverejňované na webe. Petičné právo treba vnímať za jedno zo základných
práv, keďže je garantované Ústavou Slovenskej republiky, ale aj
spomínaným zákonom o petičnom práve a svoje miesto má tiež aj v Zákone
o obecnom zriadení. Je priestor na vyjadrenie požiadaviek, prípadne návrhov
obyvateľov. Mestá a obce vo svojich dokumentoch upravujú mechanizmus
využívania petičného práva na svojom území. Najčastejšie túto oblasť
upravujú formou všeobecne záväzného nariadenia, Smernicou či Zásadami
o uplatňovaní petičného práva. Bez ohľadu na dokument, v ktorom
upravujú podmienky využívania petičného práva je potrebné zdôrazniť,
že v zmysle novely zákona z januára tohto roka by mali svoje pravidlá
vybavovania petícií aktualizovať samosprávy tak, aby vyhovovali novým
povinnostiam. Teda zverejneniu výsledkov petície na webe, ale aj tomu, aby
petíciu, ktorú podporilo najmenej 1 000 osôb, alebo aspoň 8 percent osôb
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí a bola adresovaná obecnému
zastupiteľstvu poslanecký zbor prerokoval a umožnil počas jej prerokovania
vystúpiť zástupcovi a členom petičného výboru.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter