Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vplyvom krízy vzrástla nezamestnanosť aj v našom okrese

Hromadné prepúšťanie zatiaľ neohlásil žiadny podnik

Vplyv finančnej a hospodárskej krízy nepriaznivo ovplyvnil vývoj
nezamestnanosti v okresoch Stropkov a Medzilaborce. Oproti letu minulého roka
stúpla nezamestnanosť v stropkovskom okrese o zhruba 2 percentá na
13,82 % (v porovnaní s januárom 2008 je to nárast o 66 ľudí) a
v medzilaboreckom okrese bol nárast asi jednopercentný na 17,64 %.

„V obidvoch okresoch sme zaznamenali evidentný nárast
nezamestnaných. Ekonomická kríza sa prejavila aj u nás, aj keď paradoxne
v menšej miere, pretože v našom regióne sme nemali veľkého investora a
to nás vlastne zachránilo pred hromadným prepúšťaním. Žiadny
z tunajších podnikov totiž v minulom období nezamestnal jednorazovo
väčšie množstvo ľudí, ktorých by teraz musel prepúšťať. Napriek tomu,
že máme z niektorých podnikov avizované určité zoštíhľovanie či
racionalizáciu výroby, doteraz žiadny z nich neprepustil viac ako
10 zamestnancov,“
vysvetlil riaditeľ stropkovského Úradu
práce Ivan Kleban. Pod nárast počtu evidovaných nezamestnaných sa podpísal
aj návrat viacerých ľudí pracujúcich v zahraničí. Tí sa vrátili na
prelome rokov, pričom časť z nich sa zaevidovala na úrade, niektorí
požiadali o príspevky na samozamestnanie, ale riaditeľ predpokladá, že
návrat ľudí zo zahraničia sa na percente nezamestnaných najviac prejaví
v druhom štvrťroku 2009. „Pretože časť z týchto ľudí má
k dispozícii prostriedky zarobené v zahraničí, ďalší rozmýšľajú
o novom zamestnaní či začatí podnikania, takže stále zvažujú či sa
majú zaevidovať na úrade alebo nie,“
predpokladá I. Kleban.
Najväčšiu časť nových evidovaných uchádzačov o zamestnanie tvoria
agentúrni pracovníci z českých podnikov, ďalej sú to bývalí zamestnanci
domácich firiem a zvyšok tvoria navrátilci zo západnej Európy.
V rámci obidvoch okresov je súčasný počet nezamestnaných v hrubom odhade
zhruba o 300 ľudí vyšší ako v minulom roku. Riaditeľ ÚPSVaR
predpokladá, že v druhom štvrťroku by mohol medziročný nárast dosiahnuť
číslo 500. Hovorí však, že situácia zatiaľ nie je kritická a tento
nárast je, aj s prihliadnutím na obdobia s omnoho vyššími počtami
nezamestnaných, zvládnuteľný. „Mám na mysli hlavne fakt, že
stále vieme určitému počtu nezamestnaných sprostredkovať zamestnanie. Lebo
aj napriek tomu, že mnohé podniky prepúšťajú, sú aj podniky, kde nových
zamestnancov stále potrebujú. Vieme napríklad zabezpečiť prácu zváračom,
murárom, remeselníckym povolaniam, kde aj v dnešnej dobe sú požiadavky na
pracovné sily. Horšie to je s ľuďmi, ktorí pracovali v administratíve,
v nižšom alebo strednom manažmente, prípadne ako operátori
výroby.“

V porovnaní s uplynulým rokom je dnešná situácia o to zložitejšia, že
úrady práce nemôže rátať so zamestnaním evidovaných uchádzačov
prostredníctvom pracovných a personálnych agentúr. Kým v minulom roku mali
v rovnakom období v ponuke množstvo pracovných ponúk pre operátorov
výroby, skladových pracovníkov či zamestnancov v elektropriemysle a
automobilkách, v tomto roku sa počet takýchto ponúk rovná nule.
„Rátame však s tým, že vďaka opatreniam vlády na
elimináciu vplyvov krízy sa nárast počtu nezamestnaných spomalí. Dúfam,
že v tomto smere pomôžu aj príspevky na podporu udržania pracovných
miest. Treba povedať, že celý svet prijíma podobné opatrenia a Slovensko
nie je výnimkou. Ak by sa podobné opatrenia nerealizovali, nárast počtu
nezamestnaných by sa mesiac od mesiaca neúmerne zvyšoval. Dúfam, že kríza
sa u nás neprejaví vo veľkej miere a verím, že sa vplyv ozdravných
opatrení, napríklad veľkých štátnych investícií pri budovaní diaľnic a
rýchlostných komunikácií, širokorozchodnej železničnej trate, podpora
zatepľovania súkromných aj verejných budov, pozitívne prejaví na
stabilizácii trhu práce. Prispejú k tomu určite aj nové opatrenia
aktívnej politiky trhu práce, ktoré boli schválené v novele zákona
č.5/2004 Z.z. o zamestnanosti a budú účinné od 1. marca 2009.

Pracovníci stropkovského úradu sú v neustálom kontakte s miestnymi
zamestnávateľmi a monitorujú aktuálnu situáciu. Informácie o miestnom
trhu práce každý týždeň posúvajú na Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny. „Musím povedať, že hromadné prepúšťanie zatiaľ
nenahlásil žiadny zamestnávateľ, aj keď v budúcnosti to samozrejme
vylúčiť nemôžeme . Ako som spomínal, sme v neustálom kontakte
s manažmentmi i odborármi v jednotlivých podnikoch. Na druhej strane však
treba povedať, že nemôžeme dnes hovoriť o tom, že niekto uvažuje
znižovať objem výroby, pretože to sú informácie, ktoré si firmy do
poslednej chvíle strážia. Ide o citlivé informácie aj v vzťahu
k obchodným partnerom.

Reálnu nádej na zlepšenie nepriaznivej situácie vo vývoji
zamestnanosti v našom regióne nám dáva skutočnosť, že po vytvorení
priemyselných parkov a príchode investorov v oboch okresoch sa nám mieru
nezamestnanosti podarí znížiť. Dobrou správou pre nás je to, že investori
svoje zámery potvrdili a trvajú na zahájení výroby.

V závere februára plánuje ÚPSVaR zorganizovať pracovné raňajky
s miestnymi zamestnávateľmi, kde im poskytnú všetky potrebné informácie
týkajúce sa opatrení štátu na elimináciu vplyvov krízy. O jednotlivých
opatreniach plánuje úrad informovať širokú verejnosť aj prostredníctvom
regionálnych médií.

V Prešovskom kraji môže kríza za zrušenie tisícky
pracovných miest

Podľa informácií denníka Korzár v okresoch Prešov, Sabinov,
Bardejov, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou už stratilo, resp. príde
o prácu presne 1006 ľudí. Najviac prepúšťajú strojárske podniky a
textilky. Kríza sa tiež dotkla farmaceutického, drevárskeho i stavebného
priemyslu. Stropkovskému okresu sa hromadné prepúšťanie zatiaľ vyhýba.
V neďalekom Svidníku nahlásil ešte v minulom roku hromadné prepúšťanie
175 zamestnancov odevný podnik SVIK.

Hromadné prepúšťanie je Zákonníkom práce definované ako proces, keď
zamestnávateľ počas 90 dní rozviaže pracovný pomer najmenej
s 20 zamestnancami.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter