Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Voľby prebehli bez problémov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-volby2-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Počas celého dňa
členovia Okresnej volebnej komisie mapovali priebeh volieb v jednotlivých
volebných okrskoch. Tohtoročná komisia pozostávala zo siedmich členov,
ktorí zastupovali jednotlivé politické strany.</p>

<p><strong><em>„Parlamentné voľby v 42 obciach a 10 mestských okrskoch
prebehli bez komplikácií. Členovia okresnej komisie počas soboty v dvoch
etapách navštívili všetky okrsky. V dopoludňajších hodinách išlo
o monitorovanie severnej, popoludní južnej časti okresu. V žiadnom
z volebných okrskov stropkovského volebného obvodu neboli hlásené a
zaregistrované podnety týkajúce sa ovplyvňovania voličov, kupovania hlasov
alebo celkového porušovania volebného zákona. Môžem preto skonštatovať,
že priebeh volieb bol bezproblémový,“</em></strong> informovala nás
o stave predsedníčka Okresnej volebnej komisie, Lenka Zeherová (SMS).
Najviac ľudí k volebným urnám rovnako ako po minulé roky, aj teraz
pristupovali hneď z rána, alebo podvečer. <strong><em>„Po zatvorení
volebných miestností o 22.00 hodine prvým okrskom, ktorý doručil
zápisnicu, bola obec Vislava a to už o 22.37. Poslednými, ktorí doručili
zápisnicu s výsledkami, boli o 2.40 ráno členovia komisie z obce
Chotča,“</em></strong> doplnila predsedníčka.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-volby2-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-volby2-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-volby2-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-volby2-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter