Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Voľby klopú na dvere

<p>Už len necelé dva
týždne nás delia od predčasných parlamentných volieb. Prípravy spojené
s ich organizáciou koordinuje na Mestskom úrade v Stropkove Odbor správny a
sociálnych vecí. Doteraz prebieha všetko podľa schváleného časového
harmonogramu.

<p>„V meste sa bude opätovne voliť v tých istých desiatich
volebných miestnostiach, v ktorých sa uskutočnili aj predchádzajúce
voľby. V každej volebnej miestnosti bude voľby riadiť okrsková volebná
komisia, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých politických strán a hnutí
kandidujúcich vo voľbách. Prvé zasadnutie komisií, na ktorom členovia a
zapisovatelia zložili sľub a žrebovali sa predsedovia a podpredsedovia
komisií, sa v meste uskutočnilo v poslednom januárovom týždni. Zo
176 nahlásených členov komisií k dnešnému dňu zložilo sľub
155. Ostatní si musia túto povinnosť splniť najneskôr 5 dní pred
voľbami, inak ich členstvo automaticky zaniká,“
informoval
vedúci odboru Marián Vašš.
Pred každými voľbami, v čase volebnej kampane, sú samosprávy povinné
vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich politických
strán a hnutí. V Stropkove sú od roku 2009 na tento účel vyhradené
panely inštalované pred Domom služieb. Aj napriek vyššiemu počtu
kandidujúcich subjektov je plocha rovnaká ako v minulosti a mesto
neuvažovalo s jej rozšírením. „Z nášho pohľadu nejde pri
tejto ploche ani tak o poskytnutie priestoru na masívnu politickú reklamu.
Skôr chceme, aby mali občania na jednom mieste kompletný prehľad
o kandidujúcich subjektoch. O novej lokalite, ani o rozšírení pôvodnej,
v súčasnosti neuvažujeme,“
vysvetlil M. Vašš.
Z 26 politických subjektov využila od začiatku oficiálnej kampane
možnosť prezentácie na týchto plochách len necelá tretina. Treba dodať,
že na rozdiel od posledných komunálnych volieb v meste zatiaľ nebadať
divoké vylepovanie predvolebných plagátov. Dúfajme, že disciplinovanosť
vydrží volebným agitátorom počas celej volebnej kampane.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter