Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodojem a studňa z roku 1911

V roku 1911 bol
v našom kaštieli v Stropkove ubytovaný následník trónu František
d´Este spolu s celým hlavným velením pri príležitosti uskutočnenia
vojenských manévrov v okolí Stropkova v rakúsko-uhorskej monarchii.

Pri tejto významnej udalosti sa mesto zveľadilo. Zásluhu na tom mal Jozef
Žanony, ktorý bol v rokoch 1879 až 1911 vtedajším richtárom.
Vybudovaná bola kanalizácia, opravili sa cesty, vybetónovali sa chodníky,
bol zregulovaný aj potok pretekajúci cez mesto, posilnilo sa verejné
osvetlenie, do poriadku sa dali aj protipožiarne nádrže a opravili sa
verejné studne.
Rekonštrukciou prešiel aj kaštieľ a domy na Hlavnej ulici. Okrem toho sa
v meste opravil a zredukoval aj vodovod. Súčasťou vodovodu bola aj studňa a
vodojem. Studňa bola vybudovaná 25. augusta 1911.
Tento dátum sa zachoval dodnes a tieto dve pamiatky tvoria spomienku na
významnú udalosť, ktorá sa pričinila o to, že sa mesto Stropkov stalo
známym aj za hranicami Slovenska a celej monarchie.
Je len málo pamiatok, na ktorých sa zachoval rok, nie to ešte presný dátum,
preto túto studňu treba považovať za poklad nášho mesta.
Mgr. Ľuboslav Šmajda, MsÚ Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter