Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodníci z Domaše darovali prednostovi rybičky

<p>Stúpajúca hladina
Domaše potešila aj tamojších vodníkov. Minulý štvrtok preto zašli za
prednostom Obvodného úradu životného prostredia v Prešove Miroslavom
Benkom a ako prejav vďaky mu darovali akvárium s dvoma rybičkami. Nezabudli
vyznačiť dve rysky – jednu s ideálnou výškou hladiny, druhú s jej
kritickou hranicou z minulého roka, kedy bol život vo vodnej nádrži i pod
ňou ohrozený.

<p>„Domaša sa aj vďaka rozhodnutiu niekdajšieho Krajského
úradu životného prostredia naplnila na 161 metrov
(nadmorská
výška hladiny – pozn. red.). Požiadavka z minulého roka bola
aspoň 159 metrov. Sezóna je teda zachránená a preto sme sa aj takouto
formou chceli prednostovi poďakovať. Do daru dostal akvárium s dvoma
rybičkami a vyznačenými hranicami minimálnej a ideálnej hranice. Rybičky
mu majú pripomínať, že hladina v akváriu ani v Domaši by nemala
klesnúť pod stanovenú hranicu,“
priblížil cieľ návštevy
František Marcinčin. Spolu s ďalším „vodníkom“ Ľudovítom Keslerom
chatárčia na Domaši dlhé roky. M. Benka navštívil aj prevádzkovateľ
pláže na Tíšave Pavol Pelák. S nápadom prišiel ďalší „Domašan“
Radovan Kapraľ z Kvakoviec. M. Benko podľa „vodníkov“ neskrýval
prekvapenie. Na druhej strane všetkých prítomných ubezpečil, že zo svojej
pozície urobí všetko pre to, aby sa kritická situácia z minulého roka
neopakovala. Uviedol tiež, že cieľ sa podarilo naplniť aj vďaka dobrej
spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom v Košiciach.
„Veríme, že podobná situácia ako v minulom roku sa už nebude
opakovať. V opačnom prípade by to znamenalo definitívny zánik
rekreačných stredísk v okolí nádrže,“
dodal F.
Marcinčin. Od 2. apríla upravili manipulačný poriadok na nádrži do
normálu a prietok zvýšili na obvyklých 4,9 m3/s. ObÚžP Prešov bude
podľa slov prednostu situáciu na Domaši pravidelne monitorovať a sprísnené
budú aj kontroly dodržiavania všetkých prijatých opatrení. Prešetrovať
tiež budú prípadné podozrenia z vypúšťania kanalizácie do nádrže
i ďalšieho poškodzovania životného prostredia..
Symbolické otváranie hladiny v rekreačnej oblasti Valkov je naplánované na
4. mája.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter