Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodičov skúšali z poskytovania prvej pomoci

<p>Minulý štvrtok sa na Hviezdoslavovej ulici uskutočnila preventívna
akcia zameraná na preverenie úrovne vedomosti vodičov z poskytnutia prvej
pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, policajti taktiež kontrolovali
obsah a druh lekárničiek v autách.</p>

<p>Zúčastnila sa jej hliadka dopravnej polície OR PZ vo Svidníku
v zložení npráp. Stupák a npráp. Ondoczko, za ÚzS SČK Svidník
referentka Anna Sokolová a riaditeľka Adriána Mikušová.
<strong><em>„Akcia trvala od 9.00 do 12.00 hod. Celkom bolo skontrolovaných
42 áut, piati vodiči nemali autolekárničky, desať vodičov si vyskúšalo
masáž srdca a vdychovanie z úst do úst na figuríne, 16 vodičov vedelo
správne podať prvú pomoc, ostatní by to nevedeli, alebo
nechceli,“</em></strong> skonštatoval referent špecialista skupiny VO OR PZ
vo Svidníku Jaroslav Gbur.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter