Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodičov skúšali z poskytovania prvej pomoci

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-07/29-prva-pomoc-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulú stredu sa
uskutočnila dopravná akcia zameraná na kontrolu lekárničiek v autách a
taktiež na poskytovanie prvej pomoci. Vykonali ju policajti OR PZ Svidník
v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža vo
Svidníku.</p>

<p>V Stropkove skontrolovali celkom 26 vodičov, 17 z nich malo kompletne
vybavené lekárničky, šiesti nekompletne vybavené, v dvoch prípadoch mali
nepoužiteľný obsah a jednému vodičovi dokonca chýbala. Čo sa týka
poskytovania prvej pomoci, 15 vodičov ju vedelo poskytnúť správne, ôsmi ju
poskytli nesprávne a traja ju poskytnúť buď nevedeli, alebo odmietli.
<strong><em>„Akcia prebiehala 9. júla vo Svidníku a v Stropkove,
10. júla vo Svidníku a v Giraltovciach. Zistilo sa počas nej, že niektorí
vodiči nevedia dostatočne poskytnúť prvú pomoc, ďalší to buď nevedeli
vôbec alebo odmietli predviesť, ako sa poskytuje. Z toho vyplýva, že je
potrebné, aby absolvovali kurz prvej pomoci. Zároveň konštatujeme, že
väčšina kontrolovaných vodičov mala lekárničky v poriadku. Policajti
zistili aj osem iných priestupkov, ktoré hliadka PZ riešila napomenutím
alebo blokovou pokutou,“</em></strong> v krátkosti zhodnotila pracovníčka
SČK Anna Sabolová, ktorá sa na akcii zúčastnila spolu s riaditeľkou
Územného spolku SČK vo Svidníku PhDr. Adrianou Mikušovou.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-07/29-prva-pomoc-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-07/29-prva-pomoc-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter