Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodárne zrušili verejnú súťaž

<h3>Kanalizácia Bokše,
Krušinca a Tisinca sa opäť odkladá

Termín začiatku budovania kanalizácie v Bokši, Tisinci a Krušinci sa
opäť odkladá. Dôvodom je zrušené výberové konanie na dodávateľa prác.
Stavať sa pritom malo už túto jeseň a projekt za takmer 20 mil. eur
hradený z eurofondov mali ukončiť za 33 mesiacov. Aj keď vyhodnotenie
verejnej súťaže vyhlásenej ešte v marci 2011 sa viackrát posunulo,
málokto očakával, že ju napokon zrušia.

<p>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (VVS) odôvodnila tento
krok skutočnosťou, že okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie
vyhlásilo sa podstatne zmenili. „Verejné obstarávanie bolo
zrušené hlavne z dôvodu, že dvaja záujemcovia v užšej súťaži sa
v priebehu vyhodnocovania podmienok účasti dostali do konkurzu. Zároveň
boli v žiadostiach o účasť v predložených dokladoch ďalšie podstatné
nedostatky, ktoré sa ani vysvetľovaním nepodarilo záujemcom odstrániť a
vyhodnotenie podmienok účasti bolo z vyššie uvedených dôvodov nemožné
transparentne a objektívne vykonať. Všetkým záujemcom v užšej súťaži
bolo zaslané oznámenie o zrušení verejného obstarávania s uvedením
dôvodov, uchádzači vyjadrenie akceptovali, keďže si uvedomili vážnosť
nedostatkov a stotožnili sa s nimi,“
priblížil okolnosti,
ktoré predchádzali zrušeniu súťaže investičný riaditeľ VVS, a.s. Ing.
Róbert Hezsely. Nové verejné obstarávanie na projekt „Stropkov –
Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV“
bude vyhlásené do mesiaca. R. Hezsely v tejto súvislosti zdôraznil, že
zrušenie pôvodnej súťaže žiadnym spôsobom neovplyvní jeho realizáciu.
„Predpokladaný termín začiatku realizácie projektu je apríl,
resp. máj budúceho roka,“
upresnil R. Hezsely.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter