Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodárne dajú na opravy stropkovských ciest 759 tisíc eur

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-vodarne-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Staveniská na
niektorých stropkovských uliciach komplikujú obyvateľom mesta život.
Obmedzenia v doprave, nadmerná prašnosť, blato na cestách i chodníkoch
sú v posledných mesiacoch daňou za modernizáciu a budovanie nových
kanalizačných sietí v Stropkove, Krušinci a Tisinci. Projekt
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., za vyše 15,1 mil. eur
plánujú ukončiť v decembri.</p>

<p>Okrem spomínaných obcí prebiehajú v súčasnosti terénne práce
v Bokši a na uliciach Samuela Jurkoviča, Ondavská, Matice Slovenskej a
Šarišská. Trvať by mali do konca apríla. <strong><em>„Na všetkých
dotknutých uliciach je a bude obmedzená premávka v jednom jazdnom pruhu po
úsekoch dĺžky 50 m označená schváleným dopravných
značením,“</em></strong> informovala PR zástupkyňa VVS, a.s., Adriana
Marušinová. Po ukončení všetkých terénnych prác v celom meste príde na
rad finálna úprava poškodených chodníkov a ciest. Asfaltovať by mali
v priebehu septembra. <strong><em>„Asfaltové úpravy jednotlivých
chodníkov a miestnych komunikácií v rozsahu šírky ryhy sú zahrnuté do
nákladov stavby. Nad rámec šírky ryhy a pri poškodení – výjazd
vozidiel na chodníky, poškodenie iné ako v rámci projektovaných prác,
hradí na vlastné náklady zhotoviteľ stavby,“</em></strong> priblížila A.
Marušinová.<br>
Na úpravu ciest a chodníkov po prekopávkach je pre mesto Stropkov
vyčlenených zhruba 526 tis. eur, na Bokšu okolo 233 tis. eur.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-vodarne-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-vodarne-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter