Vodári sa počas tuhých mrazov nezastavili

<p>V dôsledku tuhých
mrazov mali vodári plné ruky práce. Zamŕzali vodovodné prípojky aj
vodomery vo vodomerných šachtách. Zabrať dostali ľudia aj ťažká
technika. Ako uviedla Mgr. Martina Bubelíniová, PR zástupca spoločnosti VVS,
a. s., od polovice januára, kedy začalo vyčíňať počasie, zasahovali
pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., závod Svidník
v okrese Stropkov už 36 krát.

<p>Išlo o poruchy priamo súvisiace s mrazmi. Na otázku, ako môžu samotní
odberatelia zabrániť zamrznutiu vodovodnej prípojky v čase silných mrazov
reagovala: „Dôležité je zabezpečenie uloženia vodovodnej
prípojky v nezamrzajúcej hĺbke, ktorá sa v našich podmienkach pohybuje
v závislosti od druhu zeminy od 1,2 do 1,5 metra. Taktiež je potrebné
riadne utesniť vodomernú šachtu, aby nedochádzalo k prílevu studeného
vzduchu a podľa možností zabezpečiť pravidelný odber pitnej vody. Pitná
voda vo verejnom vodovode má v našich podmienkach teplotu 7 °C až 10°C,
teda nezamrzne.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter