Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Voda na Domaši ďalej klesá

<h3>Vodohospodári budú vypúšťať menej

Dlhotrvajúce sucho čoraz výraznejšie ovplyvňuje stav vodnej nádrže
Domaša. Hladina dramaticky klesá a v jej severnej časti zarastá vyschnuté
dno vrbinou. Voda ustúpila natoľko, že z Bžian je možný prechod po
odkrytom dne na protiľahlý breh a z valkovskej pláže je to k vode dobrých
300 metrov.

<p>Podobná situácia je aj v ostatných rekreačných oblastiach vo vranovskom
okrese. Vodohospodári však aktuálnu situáciu na Domaši hodnotia ako bežný
jav. „Domaša je nádrž s viacročným vyrovnávaním. Prechodne
teda registrujeme znížený objem vody. Aktuálny stav vodnej hladiny však
nesignalizuje žiadne priame riziká,“
uviedol hovorca
Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Aj keď pokles hladiny
bol spôsobený dlhodobým deficitom zrážok, výrazný úbytok vody do
značnej miery ovplyvnil aj platný manipulačný poriadok. Do nádrže totiž
dlhodobo priteká necelý meter kubický za sekundu, no odtok predstavuje až
4,9 m3/s. P. Machava pripomenul, že vodohospodári nemajú priame nástroje
ako ovplyvniť prítok do nádrže. „Pri dlhotrvajúcom poklese
však budeme postupovať v súlade s manipulačným poriadkom, ktorý na
takéto situácie pamätá,“
doplnil hovorca. Manipulačný
poriadok schvaľuje Krajský úrad životného prostredia a vzhľadom na
dlhotrvajúcu nepriaznivú situáciu už vedenie OZ SVP, š.p. Košice rozhodlo,
že požiada o odsúhlasenie zníženia prietoku na Domaši. Aj keď hovorca
nekonkretizoval, na koľko by sa mal odtok znížiť, podľa našich
informácií by malo ísť o hodnotu 2,5 m3/s.
Toto rozhodnutie víta aj starosta Bžian Miroslav Fečko, no jedným dychom
dodáva, že Domaša bude aj pri takomto množstve klesať naďalej. Očakáva
však, že po zimnom období a jarných zrážkach stúpne hladina na potrebnú
úroveň. „Zmena manipulačného poriadku je v kompetencii
štátnej správy a vzhľadom na súčasnú politickú situáciu
nepredpokladám, že by mohlo byť v tomto smere prijaté nejaké zásadné
rozhodnutie. Teraz mám na mysli prehodnotenie z dlhodobého hľadiska
s dosahom do budúcnosti, pretože stále častejšie sa opakujúci pokles
hladiny je potrebné riešiť. Obávam sa, že sa tak nestane ani do začiatku
budúcej sezóny, pretože istý čas potrvá, kým sa po 10. marci
konštituuje nová vláda. Reálne tak hrozí, že najbližšia sezóna môže
byť pre správcov rekreačných oblastí okolo Domaše a podnikateľské
subjekty katastrofou. Dúfame, že zima i jar budú výdatné na zrážky a
Domaša sa naplní,“
uviedol M. Fečko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter