Vo vyšnom Hrabovci vyčistia zanesený potok

Až 10 mil. korún je potrebných na kompletnú rekonštrukciu koryta potoka
pretekajúceho Vyšným Hrabovcom, vrátane opravy oporných múrov.

V polovici marca inicioval Obvodný úrad životného prostredia
v Stropkove stretnutie, na ktorom sa prejednávala otázka rekonštrukcie toku
potoka Hrabovčík. Okrem starostu obce a predstaviteľov ObÚ ŽP sa na
stretnutí zúčastnili zástupcovia všetkých inštitúcií, ktorých
stanovisko je pred začatím rekonštrukcie nevyhnutné zohľadniť.
„Tento problém nás trápi už vyše 10 rokov. Oporný múr
potoka okrem iného spevňuje popri ňom vedúcu hlavnú štátnu cestu, no
v súčasnom období je vo veľmi zlom stave. Pozdĺž celej časti potoka sú
vypadané kamene oporného múru a hrozí odtrhnutie štátnej cesty na
viacerých miestach. Touto cestou denné premávajú nákladné autá a autobusy
zabezpečujúce spojenie obce Vyšný Hrabovec s mestom Stropkov. Prepad
oporného múru by vyradil túto cestu z prevádzky a tým by došlo
k znemožneniu prechodu autobusových spojov do obce. Značný podiel na
škodách, ktoré vnikli v obci pri výdatnejších búrkach má aj zlý stav
potoka, keďže už vyše 12 rokov nebol čistený od
nánosov,“
priblížil problém starosta V. Hrabovca Juraj
Pšár. Na spomínanom stretnutí padlo rozhodnutie, že už v prvom polroku
2008 zrealizuje Povodie Bodrogu a Hornádu vyčistenie potoka. Náklady na
túto akciu dosiahnu výšku 2 mil. korún. „Narazili sme však
na jeden problém. Kým potok je v správe Povodia, oporné múry, vybudované
pred 65 rokmi nie sú v správe nikoho. Na ich opravu nemôže obec žiadať
peniaze a Povodie ich nemôže opraviť, lebo mu nepatria. Našli sme spoločné
riešenie, že urobíme geometrické zameranie potoka a oporný múr bude
vyvlastnený. Zástupcovia Povodia prisľúbili, že ak to bude všetko
majetkovo-právne vysporiadané prevezme do svojej správy aj oporný
múr,“
vysvetlil J. Pšár, ktorého však zarazil prístup
ObÚ, odboru krízového riadenia a civilnej ochrany. Ten totiž nesúhlasil
s tým, aby bol stav oporného múru posúdený ako havarijný.
„Za havarijný by ho vraj vyhlásili vtedy, ak by sa časť múru
zosunula do potoka. Trochu ma mrzí, že sa od toho dištancovali, pretože
v opačnom prípade sme mohli my alebo Povodie dostať na jeho rekonštrukciu
potrebné financie. V každom prípade však najnutnejšie opravy budú musieť
byť urobené,“
uzavrel J. Pšár.
Potok Hrabovčík preteká obcou v dĺžke 800 m, pričom v niektorých
miestach je až na 60-70 % zanesený. Časť nánosov pri oporných múroch
však bude musieť v potoku ostať. V opačnom prípade by totiž, najmä pri
búrkach, hrozilo jeho zrútenie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter