Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vo Svidníku projekt chvália

<p>Svidnícka samospráva netají, že s poslancom Jánom Hirčkom na projekte
spolupracovala. Po jeho nástupe do zastupiteľstva, v novembri 2014, však
podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej spoluprácu ukončili.</p>

<p><strong><em>„V čase schválenia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (27. marec 2014) a v čase podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (31.
júl 2014) nebol pán Hirčko poslancom mestského zastupiteľstva. Pán Hirčko
po zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva v novembri 2014 ukončil
spoluprácu na aktivitách spojených s projektom,“</em></strong> uviedla
hovorkyňa. Zdôraznila, že mesto Svidník považuje realizáciu projektu za
veľmi dobrú príležitosť pre seniorov <strong><em>„naučiť sa niečo
nové, obohatiť svoj život o ďalšie vedomosti a aj v staršom veku
zapojiť sa do rôznych nových činnosti.“</em></strong> Personálne
obsadenie realizačného tímu projektu spadali vo Svidníku pod Odbor
výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ.
<strong><em>„Verejné obstarávanie a ďalšie úkony s tým spojené
vybavoval vedúci Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a
regionálneho rozvoja Ing. Ľubomír Čepan,“</em></strong> doplnila K.
Tchirová.<br>
Stropkovský primátor Ondrej Brendza sa pred časom na rokovaní mestského
zastupiteľstva vyjadril, že ide o projekt, do ktorého sa normálne
fungujúce mesto nemôže pustiť. <strong><em>„Pokiaľ budem primátorom,
takéto projekty sa tu realizovať nebudú,“</em></strong> povedal pred
poslancami. Toto vyjadrenie neskôr vysvetlil. Nemal vraj na mysli podporu
seniorských aktivít v Stropkove ako celku. <strong><em>„Nebolo to povedané
v zmysle, že našich seniorov nebudeme podporovať a uprieme im rôzne
aktivity zamerané na aktívne starnutie. Mal som na mysli, že spôsob, akým
bol projekt pripravovaný a realizovaný nemá v transparentnom meste svoje
miesto,“</em></strong> uviedol O. Brendza.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter