Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vo firmách lieta „čierny motýľ“

<p>Kontrolóri z finančnej správy preverili takmer 150 firiem, ktoré si
v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH) a v jeho časti B3 uplatnili vysoké sumy
z hotovostných bločkov. Výsledky neprekvapili – takmer tretina boli len
schránkové firmy. Takýmto podnikateľom budeme rušiť registráciu
na DPH.</p>

<p>Pracovníci finančnej správy preverili 144 firiem formou miestneho
zisťovania. Zaujímali sa predovšetkým o bločky za nákupy v hotovosti,
ktoré si podnikatelia zaúčtovali do KV DPH v časti B3. Z kontrolovaných
daňovníkov bolo 68 reálnych firiem, ktoré vykonávajú ekonomickú
činnosť,<br>
27 firiem, kde figurujú zahraničné osoby ako konatelia, prípadne ich
konatelia majú pobyt v iných členských štátoch EÚ, z toho
24 nekontaktných, 49 nekontaktných/schránkových firiem.<br>
Výška uplatnených nadmerných odpočtov z transakcií uvedených v KV DPH
v časti B3 za zdaňovacie obdobie kontrolované obdobie bola za všetkých
144 subjektov 8 291 587,72 eur. Výška odpočtu
u nekontaktných/schránkových daňových subjektov, ktoré si uplatňovali
odpočítanie dane bola 5 105 614,15 eur.<br>
Perlička z akcie:<br>
Konateľ žije v lese<br>
Kontrolóri vykonali miestne zisťovanie na adrese bydliska konateľa
spoločnosti, pri ktorom zistili, že ide o obytný dom, kde sa na žiadnej
poštovej schránke ani na zvončeku nenachádzalo označenie mena a priezviska
konateľa a týmto menom nie je označený žiadny byt. Podľa vyjadrenia
obyvateľa vchodu sa konateľ už niekoľko rokov na uvedenej adrese
nezdržiava. Údajne je bezdomovec a zdržiava sa niekde v lese v okolí.<br
/>
Kontrolóri preveria všetky získané doklady. V prípade podozrení otvoríme
riadnu daňovú kontrolu. Nekontaktným subjektom a subjektom s fiktívnym
sídlom bude po splnení zákonom stanovených podmienok zrušená registrácia
na DPH. Kontrolná akcia s názvom „Čierny motýľ“ trvá až do
odvolania.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter