Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vládna splnomocnenkyňa sa v Stropkove zaujímala o rómsku problematiku

Minulý utorok navštívila mesto Stropkov splnomocnenkyňa Vlády SR pre
rómske komunity Anina Botošová. Cieľom jej návštevy bolo oboznámiť sa
s riešením rómskej problematiky v meste.

Podľa vládnej splnomocnenkyne je veľmi dôležité, že predstavitelia
mesta prejavili ochotu a záujem spolupracovať s jej úradom. Na pôde
Mestského úradu diskutovala o rómskej problematike so zástupcami štátnej
správy, samosprávy a tretieho sektora. „S rómskou komunitou
v meste aktívne pracujú šiesti komunitní pracovníci z Rómskeho
komunitného centra, Občianske združenie Ohnivé srdce lásky a sociálne
vylúčeným skupinám sa venuje Partnerstvo sociálnej inklúzie pre mestá
Stropkov a Medzilaborce. A. Botošová na stretnutí ocenila prácu
stropkovských terénnych sociálnych pracovníkov. V diskusii odzneli
informácie o bytovej politike a o možnosti zriadenia inštitútu terénnych
zdravotných asistentov, vybudovania centra osobnej hygieny, či nastavenia
podmienok pre predškolskú výchovu,“
informoval po stretnutí
na MsÚ hovorca mesta Imrich Makó. Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Stropkove Ivan Kleban predstavil vládnej splnomocnenkyni ambíciu
budovať sociálne podniky a pripraviť model vzdelávania Rómov na pozíciu
operátor výroby pre ich efektívne uplatnenie sa na trhu práce.
„Našou predstavou je pripraviť školenie mimo trvalého bydliska
účastníkov kurzu, aby si zvykli na režim aký ich čaká v zamestnaní.
Pracovné agentúry mnohokrát dokážu sprostredkovať zamestnanie, ale práve
neschopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu a pracovnému režimu
spôsobuje, že niekedy Rómovia na trhu práce zlyhávajú. Záver vzdelávania
by už prebiehal u koncového zamestnávateľa, ktorý by si zručnosť svojho
potenciálneho zamestnanca preveril na skúšobnej linke. Prvé rokovania
s firmami už prebehli a preto potrebujeme už len dotiahnuť financovanie
školení prostredníctvom národných projektov,“
vysvetľoval
I. Kleban. A. Botošová projekt sociálnych podnikov privítala, zároveň
však upozornila na fakt, aby ich zriadenie nefungovalo na etnických
princípoch, pretože problematika nezamestnanosti sa netýka len Rómov, ale aj
majoritného obyvateľstva. „Rómovia sú ľudia, ktorí sa
nachádzajú v prostredí, kde je takmer stopercentná nezamestnanosť. Ak by
sa im teraz nepodala pomocná ruka, tak by bol ich prepad ešte väčší a
myslím si, že to by múdri predstavitelia mesta nechceli. Ja si vážim, ako
k tomuto problému pristupuje vedenie Stropkova, pretože ich prístup mám
možnosť porovnať s predstaviteľmi iných miest,“
uviedla A.
Botošová. V rámci návštevy mesta sa tiež stretla s Rómami v osade Za
jarkom a na Ul. orgovánovej. Takisto si prezrela priestory Rómskeho
komunitného centra. „Rozprávala som sa s tunajšími Rómami a
dá sa povedať, že všetci majú rovnaký problém – sú nezamestnaní a
sťažujú sa, v akých podmienkach žijú. Ale ja mám na to taký názor, že
ak žijem v blate, tak si zoberiem lopatu, štrk a to blato si zasypem. Čiže
ja by som od Rómov chcela, aby nehovorili chceme, ale čo preto môžeme
urobiť, aby sme sa mali lepšie a žili v inom prostredí. Pretože ich
súčasný postoj neakceptuje ani majorita. Musíme z ich strany vidieť, že
majú snahu zmeniť svoj spôsob života. Treba však povedať, že lokality,
ktoré som videla nie sú až také strašné ako v iných regiónoch.
Napríklad v lokalite Za jarkom nebol neporiadok. Rómom stále hovorím, že
chudobný neznamená byť neporiadny,“
povedala po stretnutí
s Rómami A. Botošová. Dodala tiež, že verí v zlepšenie životných
podmienok tunajších Rómov. „Myslím si, že v priebehu pár
mesiacov budeme vedieť objektívne povedať, aký rozmer dostala spolupráca
nášho úradu a mesta Stropkov,“
uzavrela.
V meste Stropkov žije 1 094 Rómov, čo predstavuje 10% celkovej populácie.
Pomer rómskeho a nerómskeho obyvateľstva dosiahol za tri roky nárast
o 1,5 %.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter