Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vláda SR zasadala v Stropkove prvýkrát, pre okres Stropkov schválila takmer 1,2 mil. eur

Vláda SR počas
utorkového výjazdového rokovania v Stropkove rozdelila pre mesto a obce
takmer 1,2 milióna eur. Suma bola počas rokovania zvýšená, pôvodne malo
ísť o jeden milión eur. Samotnému zasadnutiu Vlády SR v Stropkove
predchádzali prípravy akčného plánu, ale aj prípravy organizačné, aby
boli vytvorené také podmienky, ktoré by boli základom pre príjemné a
pokojné rozhodovanie.

„Opäť aj toto výjazdové rokovanie vlády ukázalo, že
tieto naše výjazdy majú svoje opodstatnenie, prinášajú reálne výsledky a
vláda vie na základe priameho styku a kontaktu s obyvateľmi tohto regiónu,
s primátormi a starostami, naozaj veľmi flexibilne a aktuálne riešiť
problémy, ktoré tento región trápia,“
uviedol predseda
Vlády SR P. Pellegrini.
P. Pellegrini tiež poďakoval prednostovi Okresného úradu v Stropkove A.
Veselému a primátorovi mesta Stropkov O. Brendzovi za tvorbu tohto akčného
plánu. „Chcem oceniť, že na rozdiel od iných, tento akčný
plán vznikal v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Opäť sa
ukázalo, že naše rozhodnutie a náš nápad vyňať štátne vysoké školy
zo zákona o verejnom obstarávaní, prináša svoje ovocie, pretože aj tu
v tomto prípade mesto mohlo priamo osloviť expertov STU a priamo
spolupracovať na tejto zákazke. Verím, že táto spolupráca verejného
sektora s univerzitným prostredím bude slúžiť ako dobrý príklad pre
ostatných,“
dodal premiér.
Nosnými projektmi sú obchvat Stropkova, prístupová cesta do hnedého
priemyselného parku, sprístupnenie kostolnej veže pre turistov. V rámci
prioritnej osi je to teda infraštruktúra a rozvoj turizmu s vytvorením
263 nových pracovných miest.
„Uvedomujeme si, že vláda chodí po 20 okresoch, ktoré boli
zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov a chceli sme si urobiť
dobrú reklamu, ako aj vytvoriť podmienky pre rokovanie a stretnutia
s jednotlivými ministrami a s premiérom P. Pellegrinim. Nepovažovali sme
zasadnutie Vlády SR za zdvorilostnú návštevu. Bolo tu už mnoho
ministerských návštev i premiér, ale v takomto rozsahu a formáte sa
stretnutie v Stropkove ešte neuskutočnilo,“
uviedol primátor
mesta O. Brendza a dodal, že samotné body, ktoré boli v rámci AP na
programe dňa a požiadavky za okres i mesto majú svoje opodstatnenie.
Vychádzajú zo základnej premisy a tou je podpora zamestnanosti, ktorú
vedenie mesta vníma v dvoch rovinách. „Jednou z hlavných
rovín je podporiť našich miestnych podnikateľov a firmy, ktoré pomáhajú
udržiavať životnú úroveň a vytvárajú hodnoty. Zamestnanosť však nie je
úlohou samosprávy, ale štátu. My ako samospráva by sme mali vytvárať
podmienky na spoluprácu so štátom pre udržateľnosť zamestnanosti a na
znížení nezamestnanosti, ako aj na raste zamestnanosti. O tom je aj samotný
projekt hnedého priemyselného parku a vybudovanie prístupovej komunikácie.
Rovnako tak aj rekonštrukcia klziska je formou podpory zamestnanosti, lebo
všetko to so všetkým súvisí. Ľudia, ktorí sú tu zamestnaní potrebujú
niekde zrelaxovať a oddýchnuť. To je pridanou hodnotou, no na strane druhej
aj tam musí niekto pracovať. Potrebujeme tam udržať 5 až
7 zamestnancov,“
povedal O. Brendza.
Ako uviedol podpredseda vlády SR pre pre investície a informatizáciu R.
Raši, tento okres patrí k jedným z najmenších okresov na Slovensku a je
špecifický tým, že takmer polovica z 20 tic. obyv. žije v meste Stropkov
a zvyšní obyvatelia žijú v 42 obciach, z ktorých veľká väčšina
v obciach pod 500 obyv. a 10 obcí dokonca pod 100 obyv., preto má svoje
špecifiká a preto tento AP má ambíciu znížiť nezamestnanosť o 3%.
„Vláda SR okrem AP už schválila aj rozdelenie finančných
prostriedkov zo všeobecnej pokladničnej správy. Došlo k rozdeleniu
finančných prostriedkov v objeme 1 178 000 eur. Okrem prostriedkov, ktoré
sú určené pre obce a mestá a občianske združenia, či cirkvi, boli
doplnené finančné prostriedky na rekonštrukciu Múzea tokajíckej tragédie
v obci Tokajík na rekonštrukciu a následne sprístupnenie veže a
sanktuária farského kostola v Stropkove, ale aj podpora pravoslávnej cirkvi
vo Vyšnej Olšave, kde prebieha výstavba pravoslávneho chrámu, či riešenie
urgentného stavu lávky pre obecný potok v Nižnej Olšave, ale tiež
havarijný stav kuchyne ZŠ s MŠ v Bukovciach,“
priblížil
R. Raši.
Jeden z hlavných cieľov akčného plánu pre okres Stropkov podľa ministra
práce, soc. vecí a rodiny J. Richtera súvisí aj s tým, že rezort práce
chce pokračovať v pozitívnom trende posledných rokov z hľadiska vývoja
nezamestnanosti, ale najmä z hľadiska vývoja zamestnanosti v tomto okrese.
„Päť rokov dozadu bola v tomto okrese nezamestnanosť nad 20%,
dnes sme na úrovni 8,2%. Ďalšia kategória dlhodobo nezamestnaných bola pred
piatimi rokmi na úrovni 1500 ľudí a dnes niečo cez 500 ľudí. Máme
naozaj „našľapnuté“ pre to, aby sme tieto čísla ešte
vylepšovali,“
uviedol J. Richter.
V okrese je na úrade práce evidovaných 1159 uchádzačov o zamestnanie,
z toho je 448 so základným, či neukončeným základným vzdelaním. Čo je
však dôležité evidovaných je 580 stredoškolákov a 120 vysokoškolákov.
„Vzhľadom na štruktúru zamestnávateľov v tomto okrese,
ktorá sa nepodobá niektorým okresom, kde hlavným zamestnávateľom je mesto,
nemocnica, či štátne a verejné orgány, v Stropkove trojicou najväčších
zamestnávateľov sú firmy z elektrotechnického priemyslu. Dnes evidujeme
v okrese 87 voľných pracovných miest. Tí, ktorí sú evidovaní na úrade
práce majú reálnu šancu sa uchádzať o tieto miesta. Pre 20-ku okresov zo
zoznamu najmenej rozvinutých regiónov má Ministerstvo práce SR špeciálny
projekt Cesta na trh práce. Okamžite k dispozícii je pre tento okres
500 tis. na zamestnávanie a tretia etapa tohto projektu pokračuje v mesiaci
september. Znamená to, že sú vytvorené reálne predpoklady, aby záujemcovia
z verejného alebo neverejného sektora vedeli vytvoriť nové pracovné miesta
v tomto okrese,“
spresnil J. Richter z rezortu práce.
Primátor mesta Stropkov O. Brendza poďakoval Vláde SR na čele s premiérom
P. Pellegrinim, za to, že okres Stropkov získal vo Vláde SR podporu pre AP
nášho okresu a tento deň označil za historicky výnimočný.
„Akčný plán zohľadňuje reálne možnosti a reálne potreby
v reálnom čase a priestore. Chcem osobitne vysloviť slová vďaky za
všetkých Stropkovčanov, ale aj obyvateľov celého stropkovského
okresu,“
uviedol primátor O. Brendza v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter