Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vizitka pre návštevníka

<p>Stropkov opeknel aspoň podľa prvého pohľadu na námestie, i keď
jedna ošarpaná budova pri ňom je ako päsť na oko. Prišiel som sem na
dlhšie po viac ako troch rokoch, takže taký dojem. Príjemný. A bonus!
Opravený hrad je vzácnosť široko-ďaleko a ešte viac to, čo sa v ňom
nachádza.

<p>Najviac sa mi páčila výstava diela Fera Veselého, ktorého som poznal
a pár dobrých viet o jeho tvorbe, o názoroch na život napísal. Vraj
svetovo unikátna je navyše v múzeu a galérii zbierka bábik. To všetko má
však háčik. Taký typicky našský. žiadna poriadna reklama. Je to dokonale
schované pred zrakom turistu. Keby to mali v takom mestečku v Nemecku alebo
vo Francúzsku, tak to by svietili obrovské reklamy pri príjazdových cestách
zo všetkých smerov! Videl som také príklady. Ba už aj v Poľsku. žiaľ,
v Stropkove nie je ani poriadna smerová šípka ku kaštieľu. Domáci iste
vedia, kde je (i keď možno by som sa mal staviť, či väčšina z nich
v kaštieli na výstavách už bola), lenže reklama sa nerobí pre miestnych,
ale pre tých, ktorí tadiaľ prechádzajú, ktorí by sa možno zastavili a
začali dobré slovo šíriť o Stropkove ďalej. A stačí málo. Nech teda
čo je naozaj toho hodné, je spropagované a ten, kto ani o tom nevie, našiel
si cestu k bohatstvu, nie k tomu „teraz a okamžite“, ale preverenému
časom a na dôvažok – reprezentujúcemu región. Vďaka efektívnej
propagácii. Lebo tie hrdzavejúce plechové reklamy napr. v smere od
Svidníka, teda od Poľska, nie sú žiadnym lákadlom. Ani vizitkou.

Jozef Jurčišin

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter